Skadestånd

Skadestånd och ansvarsfrågor

I skadeståndsrätt bör man skilja åt kontraktuellt och utomobligatoriskt skadeståndsansvar. Vid utomobligatoriskt skadeståndsansvar gäller skadan en utomstående person. På dessa situationer tillämpas i allmänhet skadeståndslagen, men i vissa fall tillämpas speciallagarnas egna skadeståndsbestämmelser före skadeståndslagen.

Vid kontraktuellt ansvar uppstår skadeståndsansvar vid avtalsbrott då skadan förorsakas avtalsparten. I Finland finns det inte någon generell lagstiftning om kontraktuellt ansvar. I regel tillämpas alltså de allmänna rättsprinciperna. I speciallagar som gäller olika avtalstyper kan det ändå finnas egna bestämmelser om skadestånd.

Oberoende av vilkendera typ av ansvarssituation det är fråga om uppstår två centrala frågor. Först och främst, på vilka villkor uppstår skadeståndsansvar (ansvarsgrund)? Den andra frågan gäller vad personen/den juridiska personen ska ersätta vid skadeståndsansvar.

tags
Servicepost
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat avtal, skadestånd, företagsjuridik, arrende och fastighetsköp.
 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.