Bolag

Kommunerna tillhandahåller allt oftare service i form av aktiebolag.

Kommunförbundets sakkunniga bevakar kommunernas intressen i beredningen av lagstiftning, ordnar utbildning om bland annat god förvaltning och ledning i kommunkoncernerna, utarbetar publikationer för kommunerna och deras dotterbolag, ger råd i juridiska frågor och bistår kommunerna i frågor som gäller ägarstyrning och styrelsearbete.

Läs mer

tags
Servicepost
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat avtal, skadestånd, företagsjuridik, arrende och fastighetsköp.
 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.