Bolag

Kommunerna tillhandahåller allt oftare service i form av aktiebolag.

Kommunförbundets sakkunniga bevakar kommunernas intressen i beredningen av lagstiftning, ordnar utbildning om bland annat god förvaltning och ledning i kommunkoncernerna, utarbetar publikationer för kommunerna och deras dotterbolag, ger råd i juridiska frågor och bistår kommunerna i frågor som gäller ägarstyrning och styrelsearbete.

Läs mer

tags
Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
civilrättsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat avtal, skadestånd, företagsjuridik, arrende och fastighetsköp.
 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Servicepost