Karteller och missbruk av dominerande marknadsställning

Konkurrenslagen förbjuder karteller och missbruk av dominerande ställning på marknaden.

Konkurrenslagen ersatte lagen om konkurrensbegränsningar år 2011.

Den nya konkurrenslagen behövdes, eftersom lagen om konkurrensbegränsningar inte till alla delar var logisk och tydlig i fråga om struktur, begrepp och bestämmelsernas ordning.

De viktigaste ändringarna gällde:

  • påföljdssystemet,
  • skadestånd,
  • förfarandet i konkurrensärenden samt
  • tillsynen över företagsförvärv.

Arbets- och näringsministeriet tillsatte en arbetsgrupp för att bereda en revidering av konkurrenslagen. Arbetsgruppens mandatperiod var 1.9.2015–28.2.2017.

Läs mer

Lagstiftning:

Läs också:

tags
Servicepost
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat avtal, skadestånd, företagsjuridik, arrende och fastighetsköp.
 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.