Kommunförbundets nyhetsbrev

Juridikinfo

Kättely

Nyhetsbrevet Juridikinfo förmedlar aktuell information och nyheter om juridiska frågor som gäller kommunalförvaltning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt gällande för kommunen intressanta privaträttsliga frågor.

Juridikinfo är den svenskspråkiga motsvarigheten till nyhetsbrevet Laki-info. Upphandlingsnyheter kan du läsa i det delvis tvåspråkiga nyhetsbrevet Hankintainfo.

Juridikinfo har kring 450 prenumeranter.

Beställ Kommunförbundets nyhetsbrev

Nyhetsbrevens registerbeskrivning

Förnamn
Stiina
Efternamn
Torkkel
webbinformatör

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2455
Mobiltelefon
+358 40 5285359
Ansvarsområden
  • information till kommunerna, webbsidor
  • informationshantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Juridiska enhetens civilrättsjurister; Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Rådgivningsenheten för offentlig upphandling
tags