Gator och alllmänna områden

Klassificering av jordbyggnadsmaskiner

Jordbyggnadsmaskinerna klassificeras i en arbetsgrupp som består av upphandlingsingenjör Ari Kinnunen från Helsingfors stad, arbetarskyddsingenjör Jukka Hietavirta från Södra Finlands regionförvaltningsverk, verkställande direktör Markku Suominen från LM-Suomiset Oy, sektorchef Kari Happonen från Maskinföretagarnas förbund rf, verkställande direktör Juha Pasanen från maskinserviceavdelningen vid Infra ry och Pekka Lyytikäinen från Infra ry.

På uppdrag av klassificeringsgruppen har klassificeringsuppgifterna överförts till webben på adressen www.infrary.fi och www.koneyrittajat.fi.

Uppgifterna är uppdaterade efter maskinkategori – grävlastare, hjullastare, grävma-skiner på drivband och grävmaskiner på hjul. 

Kategorier

  • Grävlastare (KKT, KKT N, KKT R)
  • Hjullastare (KUP)
  • Teleskoptruckar (KUPk)
  • Grävmaskiner (KKHt)
  • Grävmaskiner på hjul (KKHp)
tags