Adressetiketter till kommuner och samkommuner

Finlands Kommunförbund säljer självhäftande etiketter med kommunernas och samkommunernas och adresser.

Grundpriset är 68 euro per beställning samt 0,25 euro + moms per adress. Vid behov kan adressetiketten kompletteras med en extra rad, t.ex. Byggnadsinspektören.

Du kan välja bland följande färdiga adressgrupper:

Kommuner:

 • Alla kommuner
 • Finskspråkiga kommuner
 • Tvåspråkiga kommuner, huvudspråk finska
 • Tvåspråkiga kommuner, huvudspråk svenska (adressen på svenska)
 • Åland (adressen på svenska)

Samkommuner: 

 • Samkommuner för yrkesutbildning
 • Landskapsförbund

Mot en extra avgift kan vi vid behov också leverera adressetiketter för särskilda mottagare eller grupper, exempelvis efter invånarantal eller landskap.

För adressetiketterna till specificerade mottagare tas en extra avgift på 34 euro + moms ut.

Vi säljer inte e-postadresser, elektroniska adressförteckningar eller adressetiketter med personnamn.

Adressetiketterna kan beställas per e-post adressetiketter@kommunforbundet.fi eller osoitetarrat@kuntaliitto.fi.

Mattias Lindroth

Mattias Lindroth

Sakkunnig
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2536, +358 50 337 6351
Ansvarsområden
 • webbtillgänglighet, intressebevakning, rådgivning
 • digitalisering och informationshantering i kommunerna
 • arbetet med tvåspråkighet och nationalspråken i kommunerna
 • Kommunförbundets och Kommuntorgets webbtjänster