Kommunförbundets nyhetsbrev

Kommunförbundets TOPP 3

Pyöräilijät

Kommunförbundets TOPP 3 är ett nyhetsbrev som samlar de senaste nyheterna från Kommunförbundet till ett lättläst paket. Beställ brevet och håll dig uppdaterad om intressebevakning, ställningstaganden och annat aktuellt i Kommunförbundet! Brevet utkommer regelbundet varannan vecka. 

Beställ brevet

Nyhetsbrevet ersätter det tidigare Kommunpolitikern-brevet. Kommunförbundets TOPP 3 riktar sig till förtroendevalda och beslutsfattare samt alla andra som är intresserade av kommunala ärenden.

Nyhetsbrevens registerbeskrivning