Val av Kommunförbundets förbundsdelegation 2021

Blanketter för kandidatuppställningen

Kandidaterna i förbundsdelegationsvalet ställs upp enligt valkrets. Valkretsstämmorna godkänner kandidatlistorna för sin valkrets inför förbundsdelegationsvalet.

Vid Kommunförbundets förbundsdelegationsval kan en kandidatlista lämnas in av:

  • ett registrerat parti som är representerat i fullmäktige i minst en kommun inom valkretsen
  • en riksomfattande förening för obundna som är representerad i fullmäktige i minst en kommun inom valkretsen
  • tre kommuner i valkretsen (tillämpas inte i Helsingfors valkrets).

De blanketter för kandidatlistorna som valnämnden önskar att används finns nedan på sidan (Bilagor).

Kandidatlistorna och kontaktpersonens fullmakt ska lämnas till valnämnden på adressen valnamnden@kommunforbundet.fi senast onsdag 8.9.2021 kl. 10. En kandidatlista som kommer in efter tidsfristen granskas inte, vilket innebär att kandidatlistan inte deltar i valet.

Dataskyddsbeskrivning: Kandidatregistret för valet av Kommunförbundets förbundsdelegation finns här.

Riitta Myllymäki

Riitta Myllymäki

ledande jurist
Juridiska enheten, Förvaltningsjurister
+358 9 771 2463, +358 50 349 5460
Ansvarsområden
  • kommunallagen och allmän kommunalrätt
  • förvaltningsförfarandet
  • offentlighet och datasekretess
  • vallagstiftningen
  • språklagen
  • kommunsammanslagningar