Val av Kommunförbundets förbundsdelegation 2021

Blanketter för kandidatuppställningen

Kandidaterna i förbundsdelegationsvalet ställs upp enligt valkrets. Valkretsstämmorna godkänner kandidatlistorna för sin valkrets inför förbundsdelegationsvalet.

Vid Kommunförbundets förbundsdelegationsval kan en kandidatlista lämnas in av:

 • ett registrerat parti som är representerat i fullmäktige i minst en kommun inom valkretsen
 • en riksomfattande förening för obundna som är representerad i fullmäktige i minst en kommun inom valkretsen
 • tre kommuner i valkretsen (tillämpas inte i Helsingfors valkrets).

De blanketter för kandidatlistorna som valnämnden önskar att används finns nedan på sidan (Bilagor).

Kandidatlistorna och kontaktpersonens fullmakt ska lämnas till valnämnden på adressen valnamnden@kommunforbundet.fi senast onsdag 8.9.2021 kl. 10. En kandidatlista som kommer in efter tidsfristen granskas inte, vilket innebär att kandidatlistan inte deltar i valet.

Dataskyddsbeskrivning: Kandidatregistret för valet av Kommunförbundets förbundsdelegation finns här.

Riitta Myllymäki

Riitta Myllymäki

ledande jurist
Juridiska frågor
+358 9 771 2463, +358 50 349 5460
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • vallagstiftningen
 • språklagen
 • kommunsammanslagningar
Saija Haapalehto

Saija Haapalehto

jurist
Juridiska enheten, Juridiska frågor
+358 9 771 2308, +358 50 567 0862
Ansvarsområden
 • kommunallagen
 • kommunalt beslutsfattande
 • processen för ändringssökande
 • offentlighetslagstiftning
 • specialfrågor kring dataskydd
 • grå ekonomi och bekämpning av korruptin