Val av Kommunförbundets förbundsdelegation 2021

Valkretsstämmor 5.10.2021

Vid valkretsstämmorna godkänner kommunerna kandidatlistorna för sin valkrets inför förbundsdelegationsvalet. Valkretsstämmorna ordnas 5.10.2021 som Teams-sammanträden.

Kommunstyrelsen utser kommunens ombud till valkretsstämman. En kommun har 1–4 ombud. Antalet ombud bestäms enligt kommunens invånarantal.

 • Från en kommun med 10 000 invånare eller färre väljs ett ombud.
 • Från en kommun med 10 001–50 000 invånare väljs två ombud.
 • Från en kommun med 50 001–100 000 invånare väljs tre ombud.
 • Från en kommun med över 100 000 invånare väljs fyra ombud.

Kommunens ombud anmäls med en webropol-blankett. På blanketten antecknas datum och paragraf för kommunstyrelsens beslut samt ombudens och ersättarnas namn och e-postadresser. Uppgifterna ska meddelas med blanketten senast 28.9.2021.

Kommunernas ombud får kallelse till sammanträde och Teams-länken till valkretsstämman några dagar före stämman.

Kommunförbundet betalar inga mötesarvoden eller ersättningar för inkomstbortfall till dem som deltar i valkretsstämman.

Valkretsstämmornas  tidtabell den 5.10.2021

 1. Helsingfors valkrets kl 10.00–10.45
 2. Tavastlands valkrets kl 11.00–11.45
 3. Sydöstra Finlands valkrets kl 13.00–13.45
 4. Mellersta Finlands valkrets kl 10.00–10.45
 5. Lapplands valkrets kl 14.00–14.45
 6. Uleåborgs valkrets kl 13.30–14.15
 7. Birkalands valkrets kl 10.00–10.45
 8. Satakunta valkrets kl 11.00–11.45
 9. Savolax-Karelens valkrets​ kl 14.30–15.15
 10. Nylands valkrets kl 11.00–11.45
 11. Vasa valkrets kl 14.00–14.45
 12. Egentliga Finlands valkrets​ kl 13.00–13.45

På denna webbsida finns också följande valkretsvisa uppgifter om valkretsstämmorna 5.10.2021: sammanträdenas ärendelistor och föredragningslistor och anvisningar för deltagarna i Teams-sammanträdena samt kandidatlistor.

Open all

Helsingfors valkrets

Sammanträdesmaterial för valkretsstämman för Helsingfors valkrets 5.10.2021:

 • ärendelista och föredragningslista
 • anvisningar för deltagarna i Teams-sammanträdena
 • kandidatlistor 

finns i bilagorna på denna sida.

Bilagor:

Kandidatlistor:

Tavastlands valkrets

Sammanträdesmaterial för valkretsstämman för Tavastelands valkrets 5.10.2021:

 • ärendelista och föredragningslista
 • anvisningar för deltagarna i Teams-sammanträdena
 • kandidatlistor 

finns i bilagorna på denna sida.

Bilagor:

Kandidatlistor:

Sydöstra Finlands valkrets

Sammanträdesmaterial för valkretsstämman för Sydöstra Finlands valkrets 5.10.2021:

 • ärendelista och föredragningslista
 • anvisningar för deltagarna i Teams-sammanträdena
 • kandidatlistor 

finns i bilagorna på denna sida.

Bilagor:

Kandidatlistor:

Mellersta Finlands valkrets

Sammanträdesmaterial för valkretsstämman för Helsingfors valkrets 5.10.2021:

 • ärendelista och föredragningslista
 • anvisningar för deltagarna i Teams-sammanträdena
 • kandidatlistor 

finns i bilagorna på denna sida.

Bilagor:

 

Kandidatlistor:

Lapplands valkrets

Sammanträdesmaterial för valkretsstämman för Helsingfors valkrets 5.10.2021:

 • ärendelista och föredragningslista
 • anvisningar för deltagarna i Teams-sammanträdena
 • kandidatlistor

finns i bilagorna på denna sida.

Bilagor:

Kandidatlistor:
 

Uleåborgs valkrets

Sammanträdesmaterial för valkretsstämman för Uleåborgs valkrets 5.10.2021:

finns i bilagorna på denna sida.

Bilagor:

 • ärendelista och föredragningslista
 • anvisningar för deltagarna i Teams-sammanträdena

Kandidatlistor:

Birkalands valkrets

Sammanträdesmaterial för valkretsstämman för Birkalands valkrets valkrets 5.10.2021:

 • ärendelista och föredragningslista
 • kandidatlistor 

finns i bilagorna på denna sida.

Bilagor:

Kandidatlistor:

Satakunta valkrets

Sammanträdesmaterial för valkretsstämman för Satakunta valkrets 5.10.2021:

 • ärendelista och föredragningslista
 • anvisningar för deltagarna i Teams-sammanträdena
 • kandidatlistor 

finns i bilagorna på denna sida.

Bilagor:

Kandidatlistor:

Savolax-Karelens valkrets​

Sammanträdesmaterial för valkretsstämman för Savolax-Karelens valkrets​  5.10.2021:

 • ärendelista och föredragningslista
 • anvisningar för deltagarna i Teams-sammanträdena
 • kandidatlistor 

finns i bilagorna på denna sida.

Bilagor:

Kandidatlistor:

Nylands valkrets

Sammanträdesmaterial för valkretsstämman för Nylands valkrets 5.10.2021:

 • ärendelista och föredragningslista
 • anvisningar för deltagarna i Teams-sammanträdena
 • kandidatlistor 

finns i bilagorna på denna sida.

Bilagor:

Kandidatlistor:

Vasa valkrets

Sammanträdesmaterial för valkretsstämman för Vasa valkrets 5.10.2021:

 • ärendelista och föredragningslista
 • anvisningar för deltagarna i Teams-sammanträdena
 • kandidatlistor 

finns i bilagorna på denna sida.

Bilagor:

Kandidatlistor:

Egentliga Finlands valkrets​

Sammanträdesmaterial för valkretsstämman för Egentliga Finlands valkrets​ 5.10.2021:

 • ärendelista och föredragningslista
 • anvisningar för deltagarna i Teams-sammanträdena
 • kandidatlistor 

finns i bilagorna på denna sida.

Bilagor:

Kandidatlistor:
 

Riitta Myllymäki

Riitta Myllymäki

ledande jurist
Juridiska enheten, Förvaltningsjurister
+358 9 771 2463, +358 50 349 5460
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • vallagstiftningen
 • språklagen
 • kommunsammanslagningar