Service

Finlands Kommunförbund erbjuder sakkunnig- och informationstjänster.

Kommunförbundets arkiv

Vi registrerar och arkiverar dokument som sänds till Kommunförbundet och Kommunarbetsgivarna och som uppkommer inom deras verksamhet. Vi bevarar viktig information.

lateral-image-right

Kommunförbundets medlemsservice

Kommunförbundet bevakar kommunernas och hela kommunsektorns intressen, erbjuder kommunerna tjänster och möjlighet till utveckling och stärker deras självstyrelse.

lateral-image-left

Nyhetsbrev

Kommunförbundet ger ut nyhetsbrev om olika verksamhetsområden och projekt. Beställ våra nyhetsbrev!

lateral-image-right

Heders- och förtjänsttecken

Med heders- och förtjänsttecken tackar och belönar man för värdefullt arbete. Anställda och förtroendevalda i din kommun uppskattar tecken. Hederstecken beviljas av Kommunförbundets styrelse.

lateral-image-left

Statistik och fakta

Kommunförbundet erbjuder i enlighet kommun- och regionspecifika informationstjänster. Statistiken produceras i regel av statistikmyndigheterna.

lateral-image-right