Kommunförbundets översättarteam

Kommunförbundets översättarteam översätter Kommunförbundets och KT Kommunarbetsgivarnas texter och har ett nära samarbete med förbundets sakkunniga och svenska teamet. 

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för kommunala översättare. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.