Svenska gruppen

Svenska gruppen bär det strategiska ansvaret för förbundets svenska service och intressebevakning.
Gruppen fungerar som Kommunförbundets sakkunnigorgan i svenska ärenden och bedömer de språkliga effekterna av frågor som behandlas i Kommunförbundets beslutande organ.

Svenska gruppen ansvarar också för servicen till de åländska kommunerna. Gruppen består sakkunniga från Kommunförbundets enheter.

Ordförande för gruppen är tf. direktör Linda Grönqvist.

Svenska gruppens sammansättning:                                                            

  • Enheten för livskraft och ekonomi: Benjamin Strandberg, sakkunnig
  • Strategienheten: Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Mikko Malmgren, sakkunnig (digitalisering) och Laura Lyly, sakkunnig (digitalisering) 
  • Juridiska enheten: Ida Sulin, ledande jurist
  • Enheten för social- och hälsovård: Annika Korpela, jurist
  • Enheten för välfärd och bildning: Minna Lindberg, sakkunnig (svenska utbildningsfrågor)
  • KT Kommunarbetsgivarna: Canelia Wessman, arbetsmarknadsombudman

 

tags