Svenska gruppen

Svenska gruppen bär det strategiska ansvaret för förbundets svenska service och intressebevakning.
Gruppen fungerar som Kommunförbundets sakkunnigorgan i svenska ärenden och bedömer de språkliga effekterna av frågor som behandlas i Kommunförbundets beslutande organ.

Svenska gruppen ansvarar också för servicen till de åländska kommunerna. Gruppen består sakkunniga från Kommunförbundets enheter.

Ordförande för gruppen är tf. direktör Linda Grönqvist.

Svenska gruppens sammansättning:                                                            

 • Enheten för livskraft och ekonomi: Benjamin Strandberg, sakkunnig
 • Strategienheten: Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Mikko Malmgren, sakkunnig (digitalisering) och Laura Lyly, sakkunnig (digitalisering) 
 • Juridiska enheten: Ida Sulin, ledande jurist
 • Enheten för social- och hälsovård: Annika Korpela, jurist
 • Enheten för välfärd och bildning: Minna Lindberg, sakkunnig (svenska utbildningsfrågor)
 • KT Kommunarbetsgivarna: Canelia Wessman, arbetsmarknadsombudman

 

tags
Mikko Malmgren

Förnamn
Mikko
Efternamn
Malmgren
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2090
Mobiltelefon
+358 44 756 2449
Ansvarsområden
 • Projekt om digitalisering i framtidens kommun
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Strategienheten
Team
Data, informationstjänster och analytik
Ida Sulin

Förnamn
Ida
Efternamn
Sulin
Ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2467
Mobiltelefon
+358 50 357 8527
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • språklagen
 • jämlikhet och likaberättigande
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Juridiska frågor
EU- och internationella frågor; Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister