Service på svenska

Kommunförbundet utbildar på svenska

Flicka som gymnasitiserar genom att stå på händerna

Finlands Kommunförbund ordnar kursdagar, utbildningshelheter, konferenser och seminarier. Är du förtroendevald eller kommunalt anställd? Beslutsfattare eller tjänsteman? Vi hjälper dig att utveckla ditt kunnande och din kompetens.

Ta del av hela vårt kursutbud på Kommuntorget Utbildning!

Vi anpassar gärna våra kurser efter kursdeltagarnas behov! Innehållet i våra kurser och evenemang på Åland beaktar alltid den åländska lagstiftningen.

Tag kontakt så planerar vi tillsammans! Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Vi bygger nätverk tillsammans

Vi har många återkommande evenemang men också aktualitets- och informationsdagar där temat kan vara till exempel ny lagstiftning som berör kommunsektorn.

Ett resultat av våra återkommande evenemang är de svenska nätverk som vi byggt upp tillsammans med kursdeltagarna. Det finns bl.a. nätverk för kommundirektörer, för kommun- och stadssekreterare, för ekonomi- och förvaltningschefer, centrala beslutsfattare, bildningsdirektörer, rektorer, sekreterare och assistenter samt för personal inom upphandling.

Hör du till någon av målgrupperna ovan håller du dig informerad om våra evenemang genom att läsa beställa Kommuntorgets nyhetsbrev!

Utbildning på beställning

Kommunförbundet erbjuder utbildning i form av lokala beställningskurser. Diskutera dina önskemål med oss, så skräddarsyr vi utbildningen enligt dina behov.

tags
Emilia Mattsson

Emilia Mattsson

Utbildningsplanerare, svensk utbildning
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2289, +358 50 598 8594
Ansvarsområden
  • svenskspråkig utbildningsplanering
  • planering av utbildningens kommunikation och marknasdföring
  • deltagande i utvecklingen av den svenska verksamheten
Lena Sjöblom

Lena Sjöblom

utbildningsplanerare
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2403, +358 50 301 9167
Ansvarsområden
  • svenskspråkig utbildningsplanering
  • marknadsföring och förverkligande av utbildningstillfällen
  • deltagande i utvecklingen av den svenska verksamheten