Informationsprodukter och informationstjänster

Våra informationsprodukter och informationstjänster erbjuder information om och för kommunerna. På detta sätt stöder vi kommunledningens och de sakkunnigas beslutsfattande och verksamhet som baserar sig på kunskap, bred förståelse och data. 

Våra informationsprodukter och informationstjänster består av  

  • analyser och datamaterial 
  • verktyg och verksamhetsmodeller samt 
  • publikationer. 

Vi publicerar och distribuerar också allmän information om kommunerna för alla som är intresserade av kommuninformation. 

Tom Holmroos

Tom Holmroos

Data- och digitaliseringsdirektör
Strategienheten, Data, informationstjänster och analytik
Ansvarsområden
  • Kommunförbundets informationshantering och kunskapsledning
  • utveckling av Kommunförbundets informationstjänster och analys
  • Kommunförbundets informationsförvaltning
Tuija Savolainen

Tuija Savolainen

Utvecklingschef
Strategienheten, Data, informationstjänster och analytik
+358 9 771 2304, +358 50 569 5079
Ansvarsområden
  • utveckling av Kommunförbundets informationshantering
  • utveckling och koordinering av förbundets informations- och verksamhetsprocesser
  • utveckling och koordinering av förbundets produkt-och servicekoncept