Kommunförbundets medlemstjänster

Utvecklings- och innovationstjänster

Kommunen skapar grunden. Kommunförbundets utvecklings-, innovations- och forskningstjänster stöder kommunerna.

Vi stöder utvecklingen i kommunsektorn. Vi identifierar utmaningarna i kommunsektorn och söker tillsammans med kommunerna effektiva lösningar på dem.

Förbundets forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet främjar utvecklingen i kommunerna och hela kommunsektorn. Vi skapar förutsättningar för en hållbar och effektiv utveckling i kommunerna. Vi stödjer kommunerna i deras strävan och verksamhet för att stärka invånarnas välmående och delaktighet.

Nätverksmodellen är kärnan i vår FoUI-verksamhet. Med hjälp av det nätverksbaserade arbetet vill vi ge plats för olika synsätt och för samarbete och dialog som värdesätter kunskap och erfarenhet.

Våra utvecklings- och innovationstjänster för kommunerna är

  • kundorienterad och fenomenbaserad samutveckling samt utvecklingsplattformar,
  • kommunernas gemensamma utvecklingsprojekt
  • partnerskapsprojekt samt
  • forskning och utredningar inom kommunsektorn.

Samutveckling och utvecklingsplattformar

Hur påverkar kriget i Ukraina städer och kommuner i Finland? Kommunerna, städerna och Kommunförbundet inledde ett gemensamt framsynsarbete för att få en bild av situationen på kortare och längre sikt.

Social- och hälsovården ut och sysselsättningen in: hur ser kommunen ut i framtiden? Vi bygger framtidens kommun tillsammans! Målet är Nya hållbara kommuner.

Den kommunala grundskolan är Finlands kronjuvel. Vi vill att den ska vara det också i framtiden. I projektet nätverksbaserade grundskolor utvecklar vi tillsammans med kommunerna flexibla sätt att ordna världens bästa grundskola.

Mer information om våra samutvecklingstjänster och utvecklingsplattformar finns här.

Läs mer om vår forskning här.

Utbildningsprogrammen för ledningen

Utbildningsprogrammen som i regel leder till certifikat hör till våra utvecklings- och innovationstjänster för kommunala beslutsfattare, tjänsteinnehavare, sektorchefer, chefer och ledningen på mellannivå.

Programmen genomförs i samarbete med koncernen och andra partner.

Bland våra utbildningsprogram finns

Stödservice för innovationer

Våra innovationstjänster erbjuder stöd för kommunernas innovationsverksamhet, för att generera nya idéer och för att utveckla och utvärdera nya lösningar.

Mer information om stöd för förnyelse i kommunerna här.

Läs också om Innokylä, den öppna miljön för gemensam utveckling och idéer, samt Kommunförbundets modell och testbädd för utvecklingsidéer och objekt Raffinaderiet.

Prognostisering

Vår mission är att tillsammans med kommunerna och landskapen bygga en hållbar framtid. Vi stödjer kommunerna och landskapen i hanteringen av förändringen och främjar kommunernas förmåga att förutse och blicka framåt. Läs mer om hur vi stödjer kommunerna att utveckla sin prognostisering, verksamhet och kompetens här.

Tiina Rinne

Tiina Rinne

Utvecklingssakkunnig
Strategienheten, Strategiatiimi: strategia, kehitys ja TKI
+358 9 771 2505, +358 50 643 92
Ansvarsområden
  • Kommunförbundets utvecklingsverksamhet
  • koordinering av kommunutvecklingsverksamheten
  • projektledning och portföljförvaltning