Verksamhetsportfölj

​Kommunförbundets verksamhetsportfölj  ger en inblick i förbundets verksamhet inom intressebevakning, projekt och nätverk. Verksamhetsportföljen är tillgänglig på finska. Information om förbundets dagliga verksamhet går att följa i förbundets pressmeddelanden och på våra projektsidor.

Bekanta dig med Verksamhetsportföljens årsrapport i e-boksformat.