Kommunförbundets faktureringsuppgifter

Vi önskar att ni sänder fakturorna i första hand som e-faktura.

Uppgifter för e-faktura

Nätoperatör/förmedlare: Tieto

Förmedlarkod i bankförbindelseprogrammet (Finvoice): Tietos förmedlarkod är 003701011358

E-fakturaadress: TE003709261514

Organisation som faktureras: Suomen Kuntaliitto ry

Förfrågningar och övriga ärenden som kräver kontakt skickas per e-post till ekonomi@kommunforbundet.fi

Fakturor per e-post ska ha formatet pdf eller tif och eventuella bilagor till fakturan ska finnas i samma fil som den egentliga fakturan. Varje faktura ska skickas som en egen fil. Fakturorna kan skickas till 11.ostolaskut@kuntaliitto.fi

I referensuppgifterna måste beställarens namn anges.

Leverantörsfakturor i pappersform

Skicka endast fakturor till faktureringsadressen. Adressen ska inte användas för något annat ändamål, såsom leverans av varor eller reklam. För att underlätta hanteringen av pappersfakturor ber vi att de inte häftas ihop med eventuella bilagor.

Faktureringsadress

Finlands Kommunförbund rf
Leverantörsfaktura/Beställarens namn
Osmovägen 34
00610 HELSINGFORS

Besöksadress

Andra linjen 14
00530 HELSINGFORS

FO-nummer: 0926151-4 (Finlands Kommunförbund rf)