Kommunförbundets förbundsdelegation

Från och med år 2018 är Kommunförbundets högsta beslutande organ förbundsdelegationen (tidigare fullmäktige). Förbundsdelegationen utser styrelsen och godkänner förbundets budget och bokslut. Förbundsdelegationen består av 76 ledamöter som representerar kommunerna.

Kommunförbundets förbundsdelegation väljs genom medlemsröstning vart fjärde år.  Valet av förbundsdelegation sker nästa gång i slutet av år 2021.

Kommunförbundets förbundsdelegation 2018–2021

Markku Pakkanen (C), ordförande
Kim Berg (SDP), I vice ordförande
Markku Markkula (Saml), II vice ordförande

Helsingfors valkrets

Ordinarie ledamöter    

Kaleva Atte, Saml
Niskanen Dani-Joakim, Saml
Saxberg Mirita, Saml
Jalovaara Ville, SDP
Kivekäs Otso, Gröna
Diarra Fatim, Gröna
Harjanne Atte, Gröna
Malin Petra, VF
Borgarsdóttir Sandelin Silja, SFP

Ersättare i inträdesordning
Heinäluoma Eveliina, SDP
Vanhanen Reetta, Gröna
Ohisalo Maria, Gröna
Yanar Ozan, Gröna
Arhinmäki Paavo, VF
Rantala Marcus, SFP

Nylands valkrets

Ordinarie ledamöter    

Laiho Mia, Saml
Markkula Markku, Saml
Patinen Jussi, Saml
Vestman Heikki, Saml
Kiljunen Kimmo, SDP
Pahlman Irma, SDP
Sistonen Markku, SDP
Havula Tapio, C
Lintula Tiia, Gröna
Nieminen Eeva-Liisa, Gröna
Liimatainen Tiina, VF
Andersson Otto, SFP

Ersättare i inträdesordning

Lehmuskallio Paula, Saml
Koroma-Hintikka Maria, Saml
Laakso Mikko, Saml
Uski Nina, Saml
Korpi Marianne, SDP
Kähärä Sirkka-Liisa, SDP
Lindberg Arto, SDP
Metsäkivi Sari, C
Pispala Leni, Gröna
Hava Eeva, Gröna
Lohikoski Pia, VF
Walls Anders, SFP

Egentliga Finlands valkrets

Ordinarie ledamöter

Forsblom Toni, Saml
Mikkola Mari, Saml
Pokki Pertti, SDP
Ruottu Annina, C
Heino Sini, Gröna
Rand Jorma, VF

Ersättare i inträdesordning

Ruohonen Sini, Saml
Mäki-Punto-Ristanen Tarja, Saml
Koivusalo Mari-Eliina, SDP
Santalahti Samuli, C
Saario Mari, Gröna
Yrttiaho Johannes, VF

Satakunta valkrets

Ordinarie ledamöter

Marttinen Matias, Saml
Jokinen-Anttila Leena, SDP
Jalonen Vesa, C
Rantanen Jani, Sannf

Ersättare i inträdesordning

Kähkönen Kari, Saml
Viitala Juha, SDP
Vuorela Sari, C
Huru Petri, Sannf

Landskapet Ålands valkrets

Ordinarie ledamöter

Eriksson Tage, Ahvenanmaa

Ersättare i inträdesordning

Karlsson Bo-Yngve, Ahvenanmaa

Tavastlands valkrets

Ordinarie ledamöter

Vahter Merja, Saml
Bitter Riku, Saml
Nahkuri Miia, SDP
Lehtimäki Kirsi-Maarit, SDP
Häggman Johanna, C
Ronkainen Jari, Sannf
Falk Sonja, KD

Ersättare i inträdesordning

Ahtiainen Marko, Saml
Räsänen Antti, Saml
Laatikainen Anne, SDP
Hyytiä Kari, SDP
Talja Martti,     C
Heino Marko, Sannf
Portin Ismo, KD

Birkalands valkrets

Ordinarie ledamöter

Parhankangas Kirsi, Saml
Andersson Jari, Saml
Jokinen Jenni, SDP
Ala-Herttuala Marika, SDP
Sarvijärvi Minna, C
Suoniemi Susanna, Gröna

Ersättare i inträdesordning

Kostiainen Leena, Saml
Taina Anneli, Saml
Järvinen Pekka, SDP
Lounasranta Marko, SDP
Hakanen Pertti, C
Joronen Hanni, Gröna

Sydöstra Finlands valkrets

Ordinarie ledamöter

Leppänen Jouko, Saml
Harjumaaskola Jarkko, SDP
Taavitsainen Satu, SDP
Pakkanen Markku, C
Tynkkynen Jonne, C
Lehto Raul, Sannf

Ersättare i inträdesordning

Grönlund Joonas, Saml
Malm Niina, SDP
-
Vuorinen Jukka, C
Hänninen Jaakko, C
Aksels Tuulikki, Sannf

Savolax-Karelens valkrets

Ordinarie ledamöter

Törmälä Anssi, Saml
Lahtela Esa,     SDP
Suhonen Timo, SDP
Musikka Sinikka, C
Savolainen Leila, C

Ersättare i inträdesordning

Kastari Tuija, Saml
Sokka Irja, SDP
Nyyssönen Leena, SDP
Reijonen Eero, C

Vasa valkrets

Ordinarie ledamöter

Koski Susanna, Saml
Berg Kim, SDP
Lehtimäki Esko, C
Ojaniemi Kati, C
Frantz Hans, SFP
Nummensalo Kati, KD

Ersättare i inträdesordning

Heinonen Kimmo, Saml
Isotalus Tiina, SDP
Herlevi Reino, C

Lithén Carola, SFP
Rantanen Kimmo, KD

Mellersta Finlands valkrets

Ordinarie ledamöter

Selin Jaakko, Saml
Puro Markku, SDP
Honkonen Petri, C
Kuorelahti-Juntunen Pulmu, Gröna

Ersättare i inträdesordning

Timperi Kati-Erika, Saml
Kalmari Leena, SDP
Lindell Leila, C
Tapiainen Tommi, Gröna

Uleåborgs valkrets

Ordinarie ledamöter

Heikkinen Janne, Saml
Hietala Heli,     SDP
Vehkaperä Mirja, C
Mulari Keijo, C
Mattila Hanna-Leena, C
Paasimaa Veli, VF
Moilanen Ahti, Sannf

Ersättare i inträdesordning

Heinonen Niilo, Saml
Laine Sanna, SDP
Karjalainen Esa, C
Niinikoski Eija-Riitta, C
Leiviskä Matti, C
Räisänen Aki, VF
Aavakare Eila, Sannf

Lapplands valkrets

Ordinarie ledamöter

Salmijärvi Petteri, C
Ponkala Markku, C
Keränen Pertti, VF

Ersättare i inträdesordning

 - 
 -
Ahlakorpi Anni, VF

Förbundsdelegationen håller år 2021 vårsammanträde 20.5.2021 och höstsammanträde 2-3.12.2021.
Förbundsdelegationen håller år 2022 konstituerande sammanträde 17.2.2022, vårsammanträde 19-20.5.2022 och höstsammanträde 1-2.12.2022.

Mötesspråken är finska och svenska och möteshandlingarna upprättas på båda språken. Förbundsdelegationens protokoll och den senaste föredragningslistan läggs ut på webben. Protokollet offentliggörs först sedan det har undertecknats och justerats.

Riitta Myllymäki

Riitta Myllymäki

ledande jurist
Juridiska enheten, Förvaltningsjurister
+358 9 771 2463, +358 50 349 5460
Ansvarsområden
  • kommunallagen och allmän kommunalrätt
  • förvaltningsförfarandet
  • offentlighet och datasekretess
  • vallagstiftningen
  • språklagen
  • kommunsammanslagningar
Nina Eriksson

Nina Eriksson

Förvaltningssakkunnig
Ekonomi och administration
+358 9 771 2220, +358 50 569 5301
Ansvarsområden
  • Kommunförbundets styrelse och delegation
  • Kommunförbundets arbetsutskott
  • Kommunförbundet Holding Ab:s styrelse