Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet 2019-2023

Kommunförbundet eftersträver en nationell vision av framtidens kommun. Den gemensamma synen på en kommun med självstyrelse och kloka värderingar bör utvecklas genom att överskrida regeringsperioderna, parlamentariskt och i samarbete med kommunerna.

Bekanta dig med Kommunförbundets mål för årets 2019 regeringsprogram efter riksdagsvalen genom att läsa följande webbsidor.

Kontaktuppgifter: Våra sakkuniga för regeringsförhandlingarna (på finska)

Kommunens roll som nyckelaktör för den lokala livskraften bör stärkas

narrow

Kommunerna bör få fler verktyg för att bekämpa klimatförändringen och bygga hållbara samhällen och en bra livsmiljö

narrow

En hållbar kommunal ekonomi med spelrum kräver att finansieringssystemet ses över och att förhållandet mellan kommunerna och staten utvecklas på lång sikt

narrow

Kommunernas förutsättningar att vara framgångsrika bildnings- och välfärdskommuner bör tryggas

narrow

Digitaliseringens och kunskapsledningens möjligheter bör utnyttjas i hela landet

narrow

Vårdreformen bör fortsätta utgående från det regionala samarbVårdreformen bör fortsätta utgående från det regionala samarbetetetet

narrow
Timo Reina

Förnamn
Timo
Efternamn
Reina
vice verkställande direktör

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2700
Ansvarsområden
 • kommunalekonomi
 • region- och näringsfrågor och EU:s strukturpolitik
 • sysselsättning och invandrarfrågor
 • arbetsmarknads- och personalfrågor (inkl. utveckling och pensionspolicy)
 • samhälls-, teknik- och miljöfrågor
 • kommunutveckling, produktivitet och forskning
 • verkställande direktörens ställföreträdare
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Förbundets ledning
Twitterkonto
Hanna Tainio

Förnamn
Hanna
Efternamn
Tainio
Vice verkställande direktör

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2006
Ansvarsområden
 • social-, hälso- och sjukvård
 • undervisning och kultur
 • juridik, offentlig upphandling och konkurrenspolitik
 • informationssamhället
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Förbundets ledning