Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet 2019-2023

Kommunförbundet eftersträver en nationell vision av framtidens kommun. Den gemensamma synen på en kommun med självstyrelse och kloka värderingar bör utvecklas genom att överskrida regeringsperioderna, parlamentariskt och i samarbete med kommunerna.

Bekanta dig med Kommunförbundets mål för årets 2019 regeringsprogram efter riksdagsvalen genom att läsa följande webbsidor.

Kontaktuppgifter: Våra sakkuniga för regeringsförhandlingarna (på finska)

Kommunens roll som nyckelaktör för den lokala livskraften bör stärkas

narrow

Kommunerna bör få fler verktyg för att bekämpa klimatförändringen och bygga hållbara samhällen och en bra livsmiljö

narrow

En hållbar kommunal ekonomi med spelrum kräver att finansieringssystemet ses över och att förhållandet mellan kommunerna och staten utvecklas på lång sikt

narrow

Kommunernas förutsättningar att vara framgångsrika bildnings- och välfärdskommuner bör tryggas

narrow

Digitaliseringens och kunskapsledningens möjligheter bör utnyttjas i hela landet

narrow

Vårdreformen bör fortsätta utgående från det regionala samarbVårdreformen bör fortsätta utgående från det regionala samarbetetetet

narrow
Timo Reina

Timo Reina

vice verkställande direktör
Förbundets ledning
+358 9 771 2700
Ansvarsområden
  • kommunalekonomi
  • region- och näringsfrågor och EU:s strukturpolitik
  • sysselsättning och invandrarfrågor
  • arbetsmarknads- och personalfrågor (inkl. utveckling och pensionspolicy)
  • samhälls-, teknik- och miljöfrågor
  • kommunutveckling, produktivitet och forskning
  • verkställande direktörens ställföreträdare