Ny tjänst för kommunala beslutsfattare

Tjänsten Kommunpolitikern

kommunpolitikern

Kommunförbundets och FCG:s tjänst Kommunpolitikern erbjuder de förtroendevalda i kommunerna behövliga kunskaper och färdigheter som stöd för beslutsfattandet. 

Kommunpolitikern-tjänsten innehåller både gratismaterial och avgiftsbelagt utbildningsmaterial som FCG har producerat. Din kommun kan beställa användarrättigheter till det avgiftsbelagda utbildningsmaterialet för de förtroendevalda.

Logga in till Kommunpolitikern-tjänsten

Registrera ett användarkonto och logga sedan in till tjänsten och få tillgång till ett rikt material om kommunens verksamhet och kommunala förtroendeuppdrag. Du kan återvända till materialet så ofta du vill, till exempel när du behöver uppdatera dig för att sköta ditt förtroendeuppdrag effektivt.

lateral-image-left

Förtroendevalda behöver mångsidiga färdigheter

Förtroendevalda behöver mångsidiga kunskaper och färdigheter. En förtroendevald

  • Lever i tiden, föregriper framtiden och upptäcker de möjligheter som förändringar för med sig
  • Stöder förnyelse och främjar nya arbetssätt
  • Tänker strategiskt, öppet och långsiktigt med betoning på framtiden
  • Verkar ansvarsfullt och främjar hållbar utveckling
  • Bygger genom sina handlingar upp förtroende och samarbete i fullmäktige, inom kommunen och utåt
  • Lyssnar på kommuninvånarna i öppen dialog och främjar delaktighet på bred bas
  • Sätter värde på personalens kompetens, främjar samarbetet med kommunledningen och lyfter fram kommunens framgångar.

Testa din kompetens

Sjävvärderingstestet för kommunala beslutsfattare ger en helhetsbild av den förtroendevaldas roll och den kompetens som behövs. Testet är tredelat:

  1. Kan du tänka strategiskt?
  2. Bär du ditt ansvar som beslutsfattare?
  3. Hur agerar du som företrädare för kommuninvånarna?
kuntapaattaja

Hur ser den kommande fullmäktigeperioden ut?

Efter kommunalvalet inleds en ny fullmäktigeperiod. Kommunminister Sirpa Paatero och Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen blickar framåt i öppningsdiskussionen för tjänsten Kommunpolitikern.

lateral-image-right
kuntavaalit

Kommunalval

I valet påverkar kommuninvånarna vem som representerar dem i kommunens beslutsfattande organ. Kommunen skapar grunden!

lateral-image-left
Minna Lindberg och Linda Grönqvist diskuterar

Bli en bättre beslutsfattare

På videon berättar Minna Lindberg, Linda Grönqvist och Barbro Teir om hur Kommunförbundet stödjer dig som är ny eller återvald kommunal beslutsfattare.

lateral-image-right

Suvi Rasi

kontaktperson, FCG
041 730 9238
Ansvarsområden

Kontakta FCG direkt om du vill veta mer om de avgiftsbelagda tjänsterna i Kommunpolitikern