Kommuntorget

Kommuntorget är den ledande tidningen inom kommunala nyheter på svenska. Följ med nyheterna på Kommuntorget.fi och Twitter.

Kommunal- och i framtiden också landskapspolitiken är centrala arenor för att bygga upp jämställdheten. Men hur ska man få en mer jämställd representation då i synnerhet unga kvinnor förutspås vara i minoritet i landskapsfullmäktige? Småbarnsföräldern Emma Kari (Gröna) förde in lekhörnor i maktens k

Arbetsinsatsen för beredningen av landskaps- och vårdreformen är inte bortkastad fastän reformen skulle falla, säger projektchef, understatssekreterare Päivi Nerg till Kuntalehti. Tjänstemännen och reformministergruppen arbetar som bäst med de punkter i valfrihetslagen som grundlagsutskottet pekat u

Ensam kan man inte göra mycket, men i ett bra team når man långt. När Jarl Boström, 66, blickar tillbaka på sin rekordlånga karriär som kommundirektör lyfter han fram sina medarbetare. Boströms ”Team Ingå” är idérikt, framåtblickande och modigt, säger han. – Jag lyfter på hatten för hela förvaltning

Ljus och rymd. Inglasade terrasser och utomhusverkstäder. Runda fönster och organiska former. En Koja, ett Hjärta och en Glänta. Nybyggda Purmo skola i Pedersöre bildar en enda stor lärmiljö där fyrkantiga rum är förbjudna. Rektor Glenn Sundstedt tar emot intill det runda dörrfönstret vid huvudingån

I fyra kommuner av tio kan man följa fullmäktiges sammanträden i direktsändning. I en femtedel kan man följa fullmäktigmötena via twitter. Under den nya fullmäktigeperioden har det varit möjligt att följa fullmäktiges sammanträden i direktsändning i allt fler kommuner. År 2016 var detta möjligt i 26

Brändö kommun har plöjt ner 1,3 miljoner euro i ett bostadsområde vid en klippstrand. Avsikten är given – att locka fler invånare genom att erbjuda attraktiva tomter. Här ägs strandtomter även av personer utan åländsk hembygdsrätt. – Vi kringgår inte regelverket men utnyttjar de möjligheter som ges,

Äldrerådet i Åbo är en påverkargrupp för seniorer. Äldrerådet fungerar som en slags länk mellan stad, organisationer och invånare. Soili Raitanen och Leif Westerén jobbar för att den äldre befolkningen i staden ska ha det så bra som möjligt. Äldrerådet är en av sju påverkargrupper i Åbo och granskar

”Hopplöst fall!” eller ”Har sina stunder”. När Kommuntorget frågar läsarna hur de ser på sina chefer är över hälften mer missnöjda än nöjda. – Svaren är typiska. Det är lättare för anställda att se fler negativa än positiva sidor hos chefen, säger Peter Kenttä. Det är framför allt de öppna svaren i

Ingå har alla förutsättningar att bryta den negativa befolkningstrenden. Men reformerna hotar den lokala servicen i små kommuner, säger Ingås nya kommundirektör Robert Nyman. Han oroar sig för bland annat för elevvården. Ingå är ingen okänd plats för Robert Nyman. På gatan är det många som hälsar oc

Mörskoms kommundirektör Sabah Samaledtin lämnar tjänsten som kommundirektör i Mörskom. Samaledtin har valts till ny direktör för samkommunen JIK. Mörskoms kommundirektör Sabah Samaledtin har sagt upp sig den 14 maj. Kommunstyrelsen har beviljat Samaledtins avskedsansökan från och med 29 maj, men i p

Kompetensen inom offentlig upphandling i Finland samlas i ett enda bolag. Framöver kan statens, kommunernas och de nya landskapens gemensamma upphandlingar skötas på ett och samma ställe. Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation har beslutat att KL-Kuntahankinnat Oy fusioneras med Hansel Ab. M

Stadsrådet Hannes Manninen förespråkar ett gemensamt förbund för kommuner och landskap. – En splittrad intressebevakning ligger inte i någondera partens intresse. Kommunförbundets 25-åriga historia har visat att det är klokt att samla resurserna. Manninen festtalade när Kommunförbundets förbundsdele

Stadsrådet Hannes Manninen förespråkar ett gemensamt förbund för kommuner och landskap. – En splittrad intressebevakning ligger inte i någondera partens intresse. Kommunförbundets 25-åriga historia har visat att det är klokt att samla resurserna. Manninen festtalade när Kommunförbundets förbundsdele

Folkhälsan är väl rustat inför den planerade valfriheten i vården, men det ska inte ske med ekonomiska förtecken utan för att trygga den svenskspråkiga vården i Finland. För Folkhälsan står den allmännyttiga verksamheten alltid i fokus, säger Georg Henrik Wrede, Folkhälsans nya vd från och med augus

Kommunförbundets Svenska delegation samlades till sitt första möte i tisdags. Delegationen som leds av riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) har femton medlemmar från kommunerna i Svenskfinland och Åland. Delegationens mandatperiod är 2018-22. Svenska delegationens uppdrag är att medverka till att

Justitiekanslern (JK) anser att landskapsvalet bör skjutas upp. Enligt JK kan landskapsvalet arrangeras tidigast ett halvt år efter det att de lagpaket som styr vård- och landskapsreformen har godkänts i riksdagen. Det här framgick på tisdagen, när JK hördes av riksdagens social- och hälsovårdsutsko

Vi har en övertro på planering och strategier, när vi egentligen borde fokusera mer på relationer och det vi verkligen gör på jobbet, säger Åsa Lundquist Coey, doktor i komplexitet och chefskonsult. Arbetslivet är komplext. Med det menar Åsa Lundquist Coey att det är oförutsägbart och osäkert. Små v

Kommunernas personal krymper för sjätte året i rad. I fjol uppgick antalet kommunalt anställda till 419 000, visar Statistikcentralens lönestatistik. Jämfört med året innan minskade personalstyrkan med 2 233 löntagare (0,5 procent). Kommunalt anställda läkare, musiker och skådespelare har ökat en an

Skjut inte upp vårdreformen igen, säger nyvalda sjukvårdsdirektören Marina Kinnunen i Vasa. Hennes viktigaste uppdrag just nu är att förbereda Österbotten för vårdreformen. Förarbetet är klart och nu behövs det konkreta beslut och ny lagstiftning. Som före detta tävlingssimmare är Marina Kinnunen va