Kommuntorget

Kommuntorget är den ledande tidningen inom kommunala nyheter på svenska. Följ med nyheterna på Kommuntorget.fi och Twitter.

Fem personer har sökt tjänsten som stadsdirektör i Nykarleby efter att nuvarande kommundirektör Gösta Willman går i pension i höst. Bland de sökande finns bl.a. Malax nuvarande kommundirektör Mats Brandt. Tjänsten tillträds från 1.10.2018 eller enligt överenskommelse. Thomas Björk (1966) Nykarleby K

Det är en besvikelse att regeringen ännu inte slagit fast om de kommunbaserade försöken som gett utmärkta sysselsättningsresultat i Tammerfors- och Åboregionerna får fortsätta eller inte, konstaterar Kommunförbundet i en kommentar till regeringens ramförhandlingar. Om försöken avslutas leder det til

Fiskehamnens central för hälsovård och välbefinnande samlar flera former av service under samma tak. – Vi är välrustade inför de kommande reformerna, säger Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukar tjänster. Fiskehamnens nya central har stått öppen sedan början av februari. Hit kommer

Kuopio, Nokia, Björneborg, Borgå och Helsingforsregionens miljötjänster HRM belönades för sina gärningar som främjar den cirkulära ekonomin. Bland de fem föregångarna som belönades fanns en lösning för hur man lyckats minska matsvinnet i skolorna. I en tävlingen som ordnades av Sitra och Kommunförbu

Hur ska fler unga lockas till Västnyland? Bl.a. det här ska ett nytt nätverk för unga beslutsfattare i Västnyland fundera på. Ingås stadsstyrelseordförande Henrik Wickström tar tillsammans med stadsstyrelsens vice ordförande i Raseborg, Anita Westerholm initiativ till att grunda ett nytt nätverk för

Helsingfors stads borgmästare Jan Vapaavuoris (Saml) förslag om att huvudstadsregionen bör bilda ett eget landskap har tagit grannkommunen Esbo på säng. I en kommentar för Verkkouutiset.fi säger Markku Markkula (Saml) att Esbo inte stöder förslaget. – Att Vapaavuori föreslagit för landets regering a

För ett drygt år sedan grundades Borgå Regnbågscafé för unga som är intresserade av regnbågsfrågor. Det tvåspråkiga caféet vill erbjuda ungdomarna en trygg plats för umgänge och diskussion. Kommuntorget åkte till Borgå för att prata med ungdomsarbetare och unga om identitet och likabehandling. Ungdo

Rösterna föll 82-3 för det kritiska utlåtandet mot vård- och landskapsreformen då Helsingfors fullmäktige samlades igår. Riksdagsledamoten och samlingspartisten Wille Rydman hörde till dem som röstade för utlåtandet. – Det var en upphöjd stämning under fullmäktigemötet igår. Att mötet inleddes med a

Barnskyddet är sårbart och lider på många håll i Finland av resursbrist. I t.ex. Pargas har den sista socialarbetaren vid barnskyddet sagt upp sig och läget beskrivs som katastrofalt. Hur kan barnskyddet bli bättre i och med landskapsreformen? Aila Puustinen-Korhonen, sakkunnig i barnskyddsfrågor vi

Kristinestad intervjuar två sökande för tjänsten som stadsdirektör. Nuvarande stadsdirektör Riitta El-Nemr går i pension i slutet av oktober. Det ser ut som att Kristinestad också i framtiden har en kvinna som stadsirektör. De två personer som kallats på intervju är Åsa Blomstedt (pol.mag.) och Mila

Fullmäktige i Helsingfors samlas på onsdagen till ett extra möte för att formulera stadens ställningstagande i de pågående reformerna. På twitter listar biträdande borgmästare Sanna Vesikansa ”skriande problem” hon tycker måste rättas till. Det är inte längre bara Helsingfors borgmästar Jan Vapaavuo

Det nya skyddshemmet Turvakoti Pellas har öppnat i Träskända i Esbo. Skyddshemmet är ett praktiskt exempel på åtgärder som ska förebygga våld i hemmet. Att öka den regionala tillgången på skyddshem är ett av målen i handlingsplanen för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Handlingspl

I Sverige betalar kommunerna över 200 miljoner kronor årligen för underhåll av arenor som används för idrottsevenemang och annan verksamhet. Sveriges radio har gjort en granskning som visar att särskilt de stora städerna Göteborg och Stockholm har arenor som går med stora underskott. I alla kommuner

Rollfördelningen mellan politiker och förvaltning är satt ur spel, ledarskapet är tandlöst och man har haft en blind fläck för den lokala slalombusinessen . Bl.a. de här ingredienserna har lett till att Kittilä nu befinner sig i en historisk kris, säger kommunforskaren Siv Sandberg. – Nyckeln för at

I år tävlar 35 bidrag om finskt mästerskap i kommunal marknadsföring. Tio bidrag är uttagna till semifinal. Flera kommuner har i sina tävlingsbidrag fört samman strategi, aktivering av kommuninvånarna och marknadsföring av kommunen. – Utvecklingen av kommunens livskraft blir allt viktigare och det t

Politikerna i Kittilä sitter kvar, trots att Finansministeriets Lex Kittilä-utredningsgrupp kräver att de avstängs från sina uppdrag medan rättsprocessen pågår. Avstängningen behandlades i kommunstyrelsen i Kittilä i måndags. Beredaren tf. kommundirektören Sanna Ylinampa föreslog avstängning i linje

Fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt beslutade vid sitt sammanträde att utse ekonomie doktor Marina Kinnunen till ny direktör för sjukvårdsdistriktet, enligt styrelsens förslag. Direktörstjänsten som ledigförklarades då Göran Honga gick i pension söktes av fem sökande. Fyra av de sökande kallades