Anna Haverinen

Anna Haverinen

Specialsakkunnig, service för äldre
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2364, +358 50 597 6988
Anna.Haverinen@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • sociala tjänster för äldre
  • närståendevård för äldre