Servicepost

E-postservice
social- och hälsovård

Kontaktinformation
E-post
soster@kommunforbundet.fi
Ansvarsområden

Vi betjänar kommunernas anställda och förtroendevalda i frågor som gäller social- och hälsovård. Vi rekommenderar att ni i första hand anlitar vår e-postservice.