Servicepost

E-postservice undervisning och kultur

Undervisning och kultur
bildning@kommunforbundet.fi
Ansvarsområden

Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i frågor som gäller undervisnig och kultur. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.