Elina Laamanen

Enheten för kundrelationer, nätverk och internationella ärenden, Kundrelationsteamet
+358 9 771 2144, +358 40 194 0229
Elina.Laamanen@kuntaliitto.fi