Elina Lindström

Elina Lindström

Projektanställd
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2150, +358 46 921 5125
Elina.Lindstrom@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • Möjligheterna för personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund att klara sig i undantags- och krissituationer
  • skapande och upprätthållande av nätverk
  • samordning av utvecklingsnätverkens verksamhet
  • sammanställning och utveckling av verksamhets- och lösningsmodeller