Hanna Menna

Hanna Menna

Specialsakkunnig
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2043, +358 50 448 5140
Hanna.Menna@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • digitaliseringsfrågor inom kommunsektorn
  • regionalt och kommunalt samarbetsforum för informationsförvaltning inom social- och hälsovården (AKUSTI)