Jaana Viemerö

Jaana Viemerö

Sakkunnig
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2303, +358 50 359 2023
Jaana.Viemero@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • omsorger om utvecklingsstörda
  • tjänster för personer med funktionsnedsättning
  • behörighet och utbildningsstrukturer inom social- och hälsovården
  • internationellt samarbete inom socialvården