Jaana Viemerö

Jaana Viemerö

Specialsakkunnig, handikappservice och behörighet inom socialvården
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2303, +358 50 359 2023
Jaana.Viemero@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • omsorger om utvecklingsstörda
  • handikappservice
  • behörighet inom socialvården
  • internationellt samarbete inom socialvården
  • utvecklingsnätverket för handikappservice inom landskapen (Maakunnallistuvat vammaispalvelut)
  • nätverket för sakkunniga inom specialomsorger
  • projektet Möjligheterna för personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund att klara sig i undantags- och krissituationer