Jenny Vuorenlinna

Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat
+32 474 540851
Jenny.Vuorenlinna@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • EU-intressebevakning
  • påverkan i Bryssel