Johanna Viita

Johanna Viita

Utvecklingschef, landskapsärenden
Enheten för kundrelationer, nätverk och internationella ärenden, Kundrelationsteamet
+358 9 771 2521, +358 40 753 0630
Johanna.Viita@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • intressebevakning för landskapen
  • landskapsdirektörernas månadsmöten
  • ordförandekonferenser för landskapsförbunden