Joonas Jännäri

Joonas
Jännäri
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2454
Mobiltelefon
+358 40 834 3036
E-post
Joonas.Jannari@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • avtalsrätt
  • skadeståndsrätt
  • indrivning och preskription av fordringar
  • bolagsrätt
  • rekommendationsavtal om upphovsrättsersättningar