Leena Hoppu-Mäenpää

ledande jurist
Juridiska enheten
+358 9 771 2376
Leena.Hoppu-Maenpaa@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • avtalsledning och avtalshantering
  • avtalsrätt
  • upphandlingskontrakt - tjänster enbart för kommunernas upphandlande enheter
  • JYSE-villkor
  • avtalsbaserad beredskap
  • skadestånds- och försäkringsrätt
  • allmän civilrätt
  • konsumentärenden