Leena
Hoppu-Mäenpää
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2376
E-post
Leena.Hoppu-Maenpaa@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • serviceavtal
  • JYSE-villkor
  • avtalsrätt
  • avtalshantering
  • konsumentärenden
  • skadestånds- och försäkringsrätt