Mari Ahonen-Walker

Mari Ahonen-Walker

Specialsakkunnig
Enheten för välfärd och bildning
+358 9 771 2134, +358 50 452 6433
Mari.Ahonen-Walker@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • ungdomsarbete och ungdomspolitik
  • idrott och motion samt idrottspolitik
  • fritidsverksamhet