Mari Sjöholm

Mari
Sjöholm
Informationsplanerare

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2614
Mobiltelefon
+358 50 338 2502
E-post
Mari.Sjoholm@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • statistik inom social- och hälsovården
  • sjukvårdsdistriktens och de största kommunernas delårs- och årsöversikter