Maria Pernu

Maria Pernu

Specialsakkunnig, klientavgifterna inom hälso- och sjukvården
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2133, +358 50 475 8096
Maria.Pernu@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • kostnadsjämförelser mellan kommunerna
  • klientavgifter inom social- och hälsovården
  • statistik och ekonomi inom social- och hälsovården