Maria Pernu

Maria
Pernu
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2133
Mobiltelefon
+358 50 475 8096
E-post
Maria.Pernu@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • kostnadsjämförelser mellan kommunerna
  • klientavgifter inom social- och hälsovården
  • statistik och ekonomi inom social- och hälsovården