Matti Holopainen

Matti Holopainen

utvecklingschef
Enheten för samhälle och miljö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2269, +358 50 563 4622
Matti.Holopainen@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • markpolitik
  • verksamhetsprocesserna inom den kommunala tekniska sektorn
  • fastighetsbildning
  • fastighetsbeskattning