Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till Kommunförbundets sakkunniga.

För att få servicerådgivning rekommenderar vi att ni i första hand anlitar vår e-postservice. Kommunförbundets allmänna epost är kundtjanst (at) kommunforbundet.fi.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet. I bildbanken hittar man bilder av våra direktörer och en del av våra sakkunniga. Kontaktuppgifter för KT Kommunarbetsgivarna finns på deras webbplats.

Anna Haverinen

Anna Haverinen

Sakkunnig
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2364, +358 50 597 6988
Ansvarsområden
 • organisering av tjänster för äldre
 • sociala tjänster för äldre
 • närståendevård för äldre
Annaliisa Lehtinen

Annaliisa Oksanen

jurist
Juridiska enheten, Juridiska frågor
+358 9 771 2074, +358 46 922 1053
Ansvarsområden
 • kommunallagen
 • kommunalt beslutsfattande
 • processen för ändringssökande
 • offentlighet och dataskydd
 • problemsituationer inom ledningen
 • bestämmelser om statligt stöd
Anne Haimi

Anne Bouhafs

Enheten för kundrelationer, nätverk och internationella ärenden, Kundrelationsteamet
+358 9 771 2022, +358 50 408 8835
Ansvarsområden
 • Huvudanvändare av Kommunförbundets system för kundrelationshantering
 • Försäljning av adresslistor
Antti Kuopila

Antti Kuopila

Sakkunnig

Työvapaalla vuoden 2019 loppuun.

+358 9 771 2754, +358 50 345 2390
Ansvarsområden
 • kommunsamarbete, samarbetsområdena
 • förändringsstöd för kommunreformen
 • nätverket för regionala centralorter
 • beställar -utförarkonceptet
Antti Salonen

Antti Salonen

Jurist
Juridiska enheten, Juridiska frågor
+358 9 771 2340, +358 50 599 2151
Ansvarsområden
 • lagstiftning om markanvändning och byggande
 • lagstiftning om samhällsteknik
 • gruvlagstiftningen
Anu Nemlander

Anu Nemlander

Sakkunnig, chef för informations- och ekonomiteamet
Social- och hälsovård
+358 9 771 2612, +358 50 563 6180
Ansvarsområden
 • ekonomi och servicestrukturer inom hälso- och sjukvården
 • kostnadsjämförelser mellan kommuner
 • klientavgifter inom hälso- och sjukvården
 • internationell verksamhet
Arja Puukko

Arja Puukko

Sakkunnig, internationella ärenden
Enheten för kundrelationer, nätverk och internationella ärenden, Internationella teamet
+358 9 771 2239, +358 50 544 6585

Christina Gestrin

specialsakkunnig
+358 9 771 2415, +358 50 342 4106
Ansvarsområden
 • kontaktperson för Kommunförbundets medlemmar och samarbetspartners i Svenskfinland
 • främjar hållbar utveckling ekologiskt, socialt och ekonomiskt
 • frågor rörande språkliga rättigheter, social- och hälsovård, reformarbete, digitalisering, utvecklingsprojekt och kommunikation
Servicepost
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat avtal, skadestånd, företagsjuridik, arrende och fastighetsköp.
 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Servicepost
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Servicepost
Ansvarsområden

 
Miljövård, miljö- och hälsoskydd.
 
Vi betjänar kommunalt anställda och förtroendevalda i frågor som gäller tillämpningen och tolkningen av lagstiftning, normer och anvisningar mm. som gäller miljövård och/eller miljö- och hälsoskydd. Vi rekommenderar att ni i första hand anlitar vår e-postservice.

Servicepost
Ansvarsområden

 
Kommunalteknik, infrastruktur, byggherreverksamhet.
 
Vi betjänar kommunalt anställda och förtroendevalda i frågor som gäller kommunaltektnik, infrastruktur, avfallshantering och frågor som har att göra med byggherreverksamheten. Vi rekommenderar att ni i första hand anlitar vår e-postservice.

Servicepost
Ansvarsområden

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Eija Rautiainen

Eija Rautiainen

Marknadsföringschef
Kommunikationsenheten
+358 9 771 2330, +358 45 316 1600
Ansvarsområden
 • planering och genomförande av marknadsföring
 • Kommunförbundets varumärke
 • evenemang
 • stöder kommunernas marknadsföring
Elina Lindström

Elina Lindström

Projektanställd
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2150, +358 46 921 5125
Ansvarsområden
 • Möjligheterna för personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund att klara sig i undantags- och krissituationer
 • skapande och upprätthållande av nätverk
 • samordning av utvecklingsnätverkens verksamhet
 • sammanställning och utveckling av verksamhets- och lösningsmodeller
Ellen Vogt

Ellen Vogt

Sakkunnig
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2346, +358 44 313 0170
Ansvarsområden
 • utkomststöd och social trygghet
 • socialarbete för vuxna, social kreditgivning
 • rehabilitering och sysselsättning för partiellt arbetsföra
 • missbrukar- och mentalvårdstjänster

Emilia Osmonen

Nätverkskoordinator
Enheten för livskraft och ekonomi, Regioner och näringar
+358 9 771 2057, +358 50 566 8758
Ansvarsområden
 • Nätverket Livskraftig verksamhetsmiljö, uppgifter enligt projektplanen.