Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till Kommunförbundets servicekanaler och sakkunniga.

Jenni Airaksinen

Förnamn
Jenni
Efternamn
Airaksinen
utvecklings- och forskningsdirektör

Kontaktinformation
Mobiltelefon
+358 50 533 2002
Ansvarsområden
 • forskning och utveckling för kommunerna
 • kommunala nätverk
 • kommunerna i omvandling
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Minna Antila

Förnamn
Minna
Efternamn
Antila
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2038
Mobiltelefon
+358 50 560 3353
Ansvarsområden
 • juridiska frågor, undervisning och kultur
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Undervisning och kultur
Kommunförbundets jurister
Kauko Aronen

Förnamn
Kauko
Efternamn
Aronen
Stadsforskningschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2515
Mobiltelefon
+358 50 557 0578
Ansvarsområden
 • stadspolitik
 • stadsforskning
 • förändringsstöd för kommunreformen
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Yhdyskunnat ja maankäyttö
Statistiksakkunniga
Jarmo Asikainen

Förnamn
Jarmo
Efternamn
Asikainen

Kontaktinformation
Mobiltelefon
+358 50 361 1357
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Sandra Bergqvist

Förnamn
Sandra
Efternamn
Bergqvist
Teamledare, svenska teamet

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2531
Mobiltelefon
+358 40 534 1108
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Svenska teamet
Margareta Björklund

Förnamn
Margareta
Efternamn
Björklund
Projektchef, kursverksamheten

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2060
Mobiltelefon
+358 50 463 9268
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Svenska teamet
Veronica Eriksson

Förnamn
Veronica
Efternamn
Eriksson
Translator-Koordinator

Kontaktinformation
Mobiltelefon
+358 50 344 2124
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Käännöspalvelut
Nina Eriksson

Förnamn
Nina
Efternamn
Eriksson
Ledningens assistent

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2220
Ansvarsområden
 • Kommunförbundets förtroendeorgan
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Förbundets ledning
Lieselotte Eskelinen

Förnamn
Lieselotte
Efternamn
Eskelinen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2032
Mobiltelefon
+358 40 526 9362
Ansvarsområden
 • gymnasier
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Undervisning och kultur
Linda Grönqvist

Förnamn
Linda
Efternamn
Grönqvist
redaktionschef, Kommuntorget

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2343
Mobiltelefon
+358 50 597 2925
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Svenska teamet
Information och publikationer
Päivi Haakana

Förnamn
Päivi
Efternamn
Haakana

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2063
Mobiltelefon
+358 50 347 8737
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Administrativa tjänster
Team
Kirjaamo ja ansiomerkit
Saija Haapalehto

Förnamn
Saija
Efternamn
Haapalehto
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2308
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
Tony Hagerlund

Förnamn
Tony
Efternamn
Hagerlund
webbkommunikationschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2222
Mobiltelefon
+358 50 5262158
Ansvarsområden
 • webbkommunikation
 • sociala medier
 • utveckling av kommunernas information
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Information
Team
Verkkoviestintä
Anne Haimi

Förnamn
Anne
Efternamn
Haimi

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2022
Mobiltelefon
+358 50 408 8835
Ansvarsområden
 • CRM
 • kommunernas kontaktinformation
 • försäljning av adresslistor
Organisation
Kuntaliitto Palvelut Oy
Jukka Hakola

Förnamn
Jukka
Efternamn
Hakola
Utvecklingschef, skattefrågor

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2086
Ansvarsområden
 • skattefrågor
 • skatteprognoser
 • finansiering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi

Förnamn
Heidi
Efternamn
Hallberg
Servicesekreterare

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2293
Organisation
Kuntaliitto Palvelut Oy
Enhet
Telefonväxel
Jaana Halonen

Förnamn
Jaana
Efternamn
Halonen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2126
Mobiltelefon
+358 50 452 7035
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Kuntamuutostiimi
Kauko Hartikainen

Förnamn
Kauko
Efternamn
Hartikainen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2647
Mobiltelefon
+358 50 430 9782
Ansvarsområden
 • informationssystem, dataöverföring
 • elektroniska sjuk- och hälsovårdsjournaler
 • klassifikationer
 • kostnadsberäkning
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Tieto- ja talous
Tarja Hartikainen

Förnamn
Tarja
Efternamn
Hartikainen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2478
Mobiltelefon
+358 50 373 8499
Ansvarsområden
 • miljö- och hälsoskydd
 • hälsoskydd
 • livsmedelstillsyn
 • veterinärvård
 • tobakstillsyn
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Ympäristö
Laura Hassi

Förnamn
Laura
Efternamn
Hassi
sakkunnig, boende

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2264
Mobiltelefon
+358 50 562 7665
Ansvarsområden
 • kommunal boendeutveckling
 • kommunal service i bostadsfrågor
 • inflytande på den riksomfattande bostadspolitiken och branschbestämmelserna
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Yhdyskunnat ja maankäyttö
Raija Heino

Förnamn
Raija
Efternamn
Heino
informationskoordinator

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2017
Mobiltelefon
+358 50 623 18
Ansvarsområden
 • koordinering av information
 • information till medierna
 • sekreteraruppgifter inom enheten
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Information
Team
Presstjänst och aktualiteter
Heidi Heiskanen

Förnamn
Heidi
Efternamn
Heiskanen
Assistent

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2660
Mobiltelefon
+358 50 550 0566
Ansvarsområden
 • sekreterartjänster
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Tieto- ja talous
Minna Hirvonen

Förnamn
Minna
Efternamn
Hirvonen

Kontaktinformation
Mobiltelefon
+358 50 411 4612
Organisation
FCG Finnish Consulting Group Oy
Matti Holopainen

Förnamn
Matti
Efternamn
Holopainen
utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2269
Mobiltelefon
+358 50 563 4622
Ansvarsområden
 • markpolitik
 • fastighetsbildning
 • kartfrågor
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Yhdyskunnat ja maankäyttö

Förnamn
Leena
Efternamn
Hoppu-Mäenpää
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2376
Mobiltelefon
+358 40 5808 777
Ansvarsområden
 • serviceavtal
 • JYSE-villkor
 • avtalsrätt
 • avtalshantering
 • konsumentärenden
 • skadestånds- och försäkringsrätt
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Juridiska enhetens civilrättsjurister; Kommunförbundets jurister
Erja Horttanainen

Förnamn
Erja
Efternamn
Horttanainen
Chef för EU-ärenden

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2528
Mobiltelefon
+358 50 5252145
Ansvarsområden
 • EU:s beslutssystem, verksamhetsprincip
 • EU:s regionkommitté
 • Kommunförbundets EU-politik
 • Europarådets kongress för lokala och regionala organ
 • Immigrationärenden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Kansainvälinen tiimi
EU- och internationella frågor
Katariina Huikko

Förnamn
Katariina
Efternamn
Huikko
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2135
Mobiltelefon
+358 50 566 4327
Ansvarsområden
 • offentlig upphandling
 • kommunerna och marknaden
 • statligt stöd
 • SGEI
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister; Rådgivningsenheten för offentlig upphandling
Jarkko Huovinen

Förnamn
Jarkko
Efternamn
Huovinen
direktör, regioner och samhällen

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2550
Mobiltelefon
+358 40 531 6655
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen

Förnamn
Ulla
Efternamn
Hurmeranta
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2539
Mobiltelefon
+358 50 382 7357
Ansvarsområden
 • lagstiftning om markanvändning och byggnadstillsyn
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Yhdyskunnat ja maankäyttö
Kommunförbundets jurister
Piia Huttunen

Förnamn
Piia
Efternamn
Huttunen
Arkivarie

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2648
Mobiltelefon
+358 50 5679 871
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Administrativa tjänster
Team
Kirjaamo ja ansiomerkit
Heli Huttunen

Förnamn
Heli
Efternamn
Huttunen
Translator

Kontaktinformation
Mobiltelefon
+358 50 568 7607
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Käännöspalvelut

Förnamn
Susanna
Efternamn
Hyvärinen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2367
Mobiltelefon
+358 50 363 7410
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Informationssamhället
Hannele Häkkinen

Förnamn
Hannele
Efternamn
Häkkinen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2307
Mobiltelefon
+358 50 375 2164
Ansvarsområden
 • EU-frågor inom social- och hälsovården
 • gränsöverskridande hälso- och sjukvård
 • samarbete kring olycksfall
 • företagshälsovård
 • HOPE-expertutbyte
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Susanna Ijäs

Förnamn
Susanna
Efternamn
Ijäs
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2097
Mobiltelefon
+358 50 432 5684
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
Tuulia Innala

Förnamn
Tuulia
Efternamn
Innala
sakkunnig, utveckling av kommunaltekniken

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2565
Mobiltelefon
+358 40 572 2120
Ansvarsområden
 • Avfallshantering
 • Vattentjänster
 • Dagvattenhantering.
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Tekniikka
Boel Isaksson

Förnamn
Boel
Efternamn
Isaksson
Övertranslator

Kontaktinformation
Mobiltelefon
+358 50 3684415
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Käännöspalvelut
Jean-Tibor IsoMauno

Förnamn
Jean-Tibor
Efternamn
IsoMauno
Jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2603
Mobiltelefon
+358 50 4077 397
Ansvarsområden
 • juridiska frågor inom social-, hälso- och sjukvården
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Kommunförbundets jurister
Anne Jarva

Förnamn
Anne
Efternamn
Jarva
utvecklingschef, markanvändning och planläggning

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2034
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Yhdyskunnat ja maankäyttö
Elin Johansson

Förnamn
Elin
Efternamn
Johansson
utbildningsplanerare

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2241
Mobiltelefon
+358 50 357 1465
Ansvarsområden
 • arbetar med att planera och arrangera kurser och utbildningar på svenska
Enhet
Utbildning på svenska
Jani Jussila

Förnamn
Jani
Efternamn
Jussila
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2023
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Tieto- ja talous
Erkki Jylhä

Förnamn
Erkki
Efternamn
Jylhä
Teknisk disponent

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2149
Mobiltelefon
+358 50 625 28
Organisation
Kuntaliitto Palvelut Oy
Enhet
Fastighetstjänster

Förnamn
Olli
Efternamn
Jylhä
upphandlingssakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2737
Mobiltelefon
+358 50 568 8247
Ansvarsområden
 • offentlig upphandling
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Joonas Jännäri

Förnamn
Joonas
Efternamn
Jännäri
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2454
Mobiltelefon
+358 40 834 3036
Ansvarsområden
 • avtalsrätt
 • skadeståndsrätt
 • indrivning
 • bolagsrätt
 • avtal om byggnadsentreprenad
 • IT-avtal
 • rekommendationsavtal om upphovsrättsersättningar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Juridiska enhetens civilrättsjurister; Kommunförbundets jurister
Tuula Jäppinen

Förnamn
Tuula
Efternamn
Jäppinen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2583
Mobiltelefon
+358 50 520 0385
Ansvarsområden
 • serviceinnovationer och kundorientering
 • Programmet Våga försöka
 • projektet InnoSI
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Kuntamuutostiimi

Förnamn
Minna
Efternamn
Kallio
Servicesekreterare

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2280
Organisation
Kuntaliitto Palvelut Oy
Enhet
Telefonväxel
Maarit Kallio-Savela

Förnamn
Maarit
Efternamn
Kallio-Savela
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2059
Mobiltelefon
+358 50 437 0045
Ansvarsområden
 • yrkesutbildning
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Undervisning och kultur
Tommi Karttaavi

Förnamn
Tommi
Efternamn
Karttaavi
Chef för informationssamhället

Kontaktinformation
Mobiltelefon
+358 50 563 3935
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Informationssamhället
Ulla Karvo

Förnamn
Ulla
Efternamn
Karvo
Direktör

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2523
Mobiltelefon
+32 474 540 851
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Kansainvälinen tiimi
Brysselkontoret
Hanna Kaukopuro-Klemetti

Förnamn
Hanna
Efternamn
Kaukopuro-Klemetti
informatör

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2218
Mobiltelefon
+358 50 597 4918
Ansvarsområden
 • information till medierna
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Information
Team
Presstjänst och aktualiteter