Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till Kommunförbundets sakkunniga.

För att få servicerådgivning rekommenderar vi att ni i första hand anlitar vår e-postservice. Kommunförbundets allmänna epost är kundtjanst (at) kommunforbundet.fi.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet. I bildbanken hittar man bilder av våra direktörer och en del av våra sakkunniga.

Minna Antila

Förnamn
Minna
Efternamn
Antila
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2038
Mobiltelefon
+358 50 560 3353
Ansvarsområden
 • juridiska frågor, undervisning och kultur
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Juridiska frågor
Kommunförbundets jurister
Anne Haimi

Förnamn
Anne
Efternamn
Bouhafs

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2022
Mobiltelefon
+358 50 408 8835
Ansvarsområden
 • Huvudanvändare av Kommunförbundets system för kundrelationshantering
 • Försäljning av adresslistor
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för kundrelationer, nätverk och internationella ärenden
Team
Kundrelationsteamet
Servicepost

Förnamn
E-postservice
Efternamn
civilrättsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat avtal, skadestånd, företagsjuridik, arrende och fastighetsköp.
 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska frågor
Nina Eriksson

Förnamn
Nina
Efternamn
Eriksson
Förvaltningssakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2220
Mobiltelefon
+358 50 569 5301
Ansvarsområden
 • Kommunförbundets styrelse och förbundsdelegation
 • Kommunförbundet Holding Ab
 • Finlands kommunstiftelse sr
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för ekonomi, administration, informationsförvaltning och stödtjänster
Team
Ekonomiförvaltning
Servicepost

Förnamn
E-postservice
Efternamn
förvaltningsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska frågor

Förnamn
Christina
Efternamn
Gestrin
specialsakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2415
Mobiltelefon
+358 50 342 4106
Ansvarsområden
 • kontaktperson för Kommunförbundets medlemmar och samarbetspartners i Svenskfinland
 • främjar hållbar utveckling ekologiskt, socialt och ekonomiskt
 • frågor rörande språkliga rättigheter, social- och hälsovård, reformarbete, digitalisering, utvecklingsprojekt och kommunikation
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Saija Haapalehto

Förnamn
Saija
Efternamn
Haapalehto
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2308
Mobiltelefon
+358 50 567 0862
Ansvarsområden
 • kommunallagen
 • kommunalt beslutsfattande
 • processen för ändringssökande
 • offentlighetslagstiftning
 • specialfrågor kring dataskydd
 • grå ekonomi och bekämpning av korruptin
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Juridiska frågor
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
Tony Hagerlund

Förnamn
Tony
Efternamn
Hagerlund
Webbutvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2222
Mobiltelefon
+358 50 526 2158
Ansvarsområden
 • utvecklar Kommunförbundets nättjänster
 • stöder kommunernas kommunikation
 • mediekommunikation
 • kommunikation i digitala, teknologiska och informationssamhälleliga ärenden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunikationsenheten
Twitterkonto
Kauko Hartikainen

Förnamn
Kauko
Efternamn
Hartikainen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2647
Mobiltelefon
+358 50 430 9782
Ansvarsområden
 • informationssystem
 • elektroniska hälso- och patientjournaler
 • dataskydd
 • klassificeringar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för social- och hälsovård
Tarja Hartikainen

Förnamn
Tarja
Efternamn
Hartikainen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2478
Mobiltelefon
+358 50 373 8499
Ansvarsområden
 • miljö- och hälsoskydd
 • hälsoskydd
 • livsmedelstillsyn
 • veterinärvård
 • tobakstillsyn
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Tilläggsinformation

Työvapaalla 30.4.2020 asti

Laura Hassi

Förnamn
Laura
Efternamn
Hassi
sakkunnig, boende

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2264
Mobiltelefon
+358 50 562 7665
Ansvarsområden
 • kommunal boendeutveckling
 • kommunal service i bostadsfrågor
 • inflytande på den riksomfattande bostadspolitiken och branschbestämmelserna
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för samhälle och miljö
Anna Haverinen

Förnamn
Anna
Efternamn
Haverinen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2364
Mobiltelefon
+358 50 597 6988
Ansvarsområden
 • organisering av tjänster för äldre
 • sociala tjänster för äldre
 • närståendevård för äldre
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för social- och hälsovård
Tom Holmroos

Förnamn
Tom
Efternamn
Holmroos

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2108
Mobiltelefon
+358 50 511 4256
Ansvarsområden
 • Kuntaliiton tiedon hallinta ja tietojohtamisen kehittäminen
 • Kuntaliiton palvelujen digitalisointi
 • Kuntaliiton ICT-asiat ja tilaaminen
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Strategienheten
Team
Data, informationstjänster och analytik

Förnamn
Leena
Efternamn
Hoppu-Mäenpää
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2376
Ansvarsområden
 • avtalsledning och avtalshantering
 • avtalsrätt
 • upphandlingskontrakt - tjänster enbart för kommunernas upphandlande enheter
 • JYSE-villkor
 • avtalsbaserad beredskap
 • skadestånds- och försäkringsrätt
 • allmän civilrätt
 • konsumentärenden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska frågor
Juridiska enhetens civilrättsjurister; Kommunförbundets jurister
Erja Horttanainen

Förnamn
Erja
Efternamn
Horttanainen
Chef för EU-ärenden

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2528
Mobiltelefon
+358 50 5252145
Ansvarsområden
 • EU:s beslutssystem, verksamhetsprincip
 • EU:s regionkommitté
 • Kommunförbundets EU-politik
 • Europarådets kongress för lokala och regionala organ
 • Immigrationärenden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för kundrelationer, nätverk och internationella ärenden
Team
Internationella teamet
EU- och internationella frågor
Katariina Huikko

Förnamn
Katariina
Efternamn
Huikko
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2135
Mobiltelefon
+358 50 566 4327
Ansvarsområden
 • offentlig upphandling
 • kommunerna och marknaden
 • EU:s statliga stöd
 • SGEI
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Rådgivningsenheten för offentlig upphandling
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister; Rådgivningsenheten för offentlig upphandling
Piia Huttunen

Förnamn
Piia
Efternamn
Huttunen
Sakkunnig, informationshantering

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2648
Mobiltelefon
+358 50 5679 871
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för ekonomi, administration, informationsförvaltning och stödtjänster
Team
Ekonomiförvaltning
Hannele Häkkinen

Förnamn
Hannele
Efternamn
Häkkinen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2307
Mobiltelefon
+358 50 375 2164
Ansvarsområden
 • EU-frågor inom social- och hälsovården
 • gränsöverskridande hälso- och sjukvård
 • samarbete kring olycksfall
 • företagshälsovård
 • HOPE-expertutbyte
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Tuulia Innala

Förnamn
Tuulia
Efternamn
Innala
sakkunnig, utveckling av kommunaltekniken

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2565
Mobiltelefon
+358 40 572 2120
Ansvarsområden
 • Avfallshantering
 • Vattentjänster
 • Dagvattenhantering.
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för samhälle och miljö
Jean-Tibor IsoMauno

Förnamn
Jean-Tibor
Efternamn
IsoMauno
Jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2130
Mobiltelefon
+358 50 4077 397
Ansvarsområden
 • juridiska frågor inom social- och hälsovården
 • EU-frågor inom social- och hälsovården
 • internationellt samarbete
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Juridiska frågor
Kommunförbundets jurister
Heini Jaakkola

Förnamn
Heini
Efternamn
Jaakkola
assistent

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2314
Mobiltelefon
+358 50 476 5253
Ansvarsområden
 • assistent för direktören för juridiska ärenden
 • sekreterartjänster för juridiska enheten
 • sekreterartjänster för rådgivningsenheten för offentlig upphandling
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska frågor
Olli Jylhä

Förnamn
Olli
Efternamn
Jylhä
upphandlingssakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2737
Mobiltelefon
+358 50 568 8247
Ansvarsområden
 • offentlig upphandling
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Rådgivningsenheten för offentlig upphandling
Joonas Jännäri

Förnamn
Joonas
Efternamn
Jännäri
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2454
Mobiltelefon
+358 40 834 3036
Ansvarsområden
 • avtalsrätt
 • skadeståndsrätt
 • indrivning och preskription av fordringar
 • bolagsrätt
 • rekommendationsavtal om upphovsrättsersättningar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Juridiska frågor
Juridiska enhetens civilrättsjurister; Kommunförbundets jurister