Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till Kommunförbundets servicekanaler och sakkunniga. Vi rekommenderar att ni i första hand anlitar vår e-postservice. Kommunförbundets allmänna epost är kundtjanst (at) kommunforbundet.fi.

Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
civilrättsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat avtal, skadestånd, företagsjuridik, arrende och fastighetsköp.
 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Servicepost
Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
förvaltningsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Servicepost
Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
upphandlingrådgivning

Kontaktinformation
Ansvarsområden

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Servicepost
Arto Sulonen

Förnamn
Arto
Efternamn
Sulonen
direktör för juridiska ärenden

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2345
Mobiltelefon
+358 400 850 232
Ansvarsområden
 • kommunallagen
 • kommunsammanslagningar
 • utveckling av förvaltning
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Saija Haapalehto

Förnamn
Saija
Efternamn
Haapalehto
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2308
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister

Förnamn
Leena
Efternamn
Hoppu-Mäenpää
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2376
Ansvarsområden
 • serviceavtal
 • JYSE-villkor
 • avtalsrätt
 • avtalshantering
 • konsumentärenden
 • skadestånds- och försäkringsrätt
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Juridiska enhetens civilrättsjurister; Kommunförbundets jurister
Katariina Huikko

Förnamn
Katariina
Efternamn
Huikko
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2135
Mobiltelefon
+358 50 566 4327
Ansvarsområden
 • offentlig upphandling
 • kommunerna och marknaden
 • statligt stöd
 • SGEI
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister; Rådgivningsenheten för offentlig upphandling
Olli Jylhä

Förnamn
Olli
Efternamn
Jylhä
upphandlingssakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2737
Mobiltelefon
+358 50 568 8247
Ansvarsområden
 • offentlig upphandling
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Joonas Jännäri

Förnamn
Joonas
Efternamn
Jännäri
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2454
Mobiltelefon
+358 40 834 3036
Ansvarsområden
 • avtalsrätt
 • skadeståndsrätt
 • indrivning
 • bolagsrätt
 • avtal om byggnadsentreprenad
 • IT-avtal
 • rekommendationsavtal om upphovsrättsersättningar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Juridiska enhetens civilrättsjurister; Kommunförbundets jurister
Tarja Krakau

Förnamn
Tarja
Efternamn
Krakau
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2592
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och allmän kommunalrätt
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
Pirkka-Petri Lebedeff

Förnamn
Pirkka-Petri
Efternamn
Lebedeff
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2773
Mobiltelefon
+358 500 482 016
Ansvarsområden
 • kommunkoncernen och dess styrning
 • kommunerna och marknaden
 • bolagsrätt
 • avtalsrätt
 • allmänna principer för offentligt stöd
 • skadestånds- och försäkringsrätt
 • konkursrätt
 • handledning och rådgivning som gäller rättegångar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Juridiska enhetens civilrättsjurister; Kommunförbundets jurister
Sampsa Matilainen

Förnamn
Sampsa
Efternamn
Matilainen
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2457
Mobiltelefon
+358 50 361 4855
Ansvarsområden
 • fastighetsköp
 • allmän avtalsrätt
 • skadeståndsrätt
 • arrendeavtal
 • fastighetsservitut
 • markanvändning och byggande
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Juridiska enhetens civilrättsjurister; Kommunförbundets jurister
Kirsi Mononen

Förnamn
Kirsi
Efternamn
Mononen
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2473
Mobiltelefon
+358 50 512 6452
Ansvarsområden
 • strukturförändringar och samarbetet mellan kommunerna
 • ledning och styrning av kommunkoncernen
 • ekonomi och revision
 • kommunallagen
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
Riitta Myllymäki

Förnamn
Riitta
Efternamn
Myllymäki
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2463
Mobiltelefon
+358 50 349 5460
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • vallagstiftningen
 • språklagen
 • kommunsammanslagningar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
Päivi Palmu

Förnamn
Päivi
Efternamn
Palmu
sekreterare

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2465
Mobiltelefon
+358 50 623 14
Ansvarsområden
 • sekreteraruppgifter
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Juridiska enhetens civilrättsjurister; Juridiska enhetens förvaltningsjurister
Heidi Partanen

Förnamn
Heidi
Efternamn
Partanen
webbinformatör

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2268
Mobiltelefon
+358 50 306 3049
Ansvarsområden
 • information till kommunerna, webbsidor
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

Förnamn
Stiina
Efternamn
Torkkel
webbinformatör

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2455
Mobiltelefon
+358 40 5285359
Ansvarsområden
 • information till kommunerna, webbsidor
 • informationshantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Juridiska enhetens civilrättsjurister; Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Rådgivningsenheten för offentlig upphandling
Tilläggsinformation

työvapaalla | arbetsledig

Jonna Törnroos

Förnamn
Jonna
Efternamn
Törnroos
jurist, tjänstledig t.o.m 31.10.2018

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2674
Mobiltelefon
+358 40 5667 770
Ansvarsområden
 • offentlig upphandling
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Kommunförbundets jurister; Rådgivningsenheten för offentlig upphandling