Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till Kommunförbundets sakkunniga.

För att få servicerådgivning rekommenderar vi att ni i första hand anlitar vår e-postservice. Kommunförbundets allmänna epost är kundtjanst (at) kommunforbundet.fi.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet. I bildbanken hittar man bilder av våra direktörer och en del av våra sakkunniga. Kontaktuppgifter för KT Kommunarbetsgivarna finns på deras webbplats.

Erja Horttanainen

Erja Horttanainen

Chef för EU-ärenden
Enheten för kundrelationer, nätverk och internationella ärenden, Internationella teamet
+358 9 771 2528, +358 50 5252145
Ansvarsområden
 • EU:s beslutssystem, verksamhetsprincip
 • EU:s regionkommitté
 • Kommunförbundets EU-politik
 • Europarådets kongress för lokala och regionala organ
 • Immigrationärenden
Hanna Kemppainen

Hanna Kemppainen

sakkunning i samhällsteknik
Enheten för samhälle och miljö
+358 9 771 2377, +358 50 336 5084
Ansvarsområden
 • gatuunderhåll
 • byggherreverksamhet inom infrastrukturen
 • upphandling inom tekniska sektorn
 • koordinering av KEHTO-forumet
Heini Jaakkola

Heini Jaakkola

assistent
Juridiska frågor
+358 9 771 2314, +358 50 476 5253
Ansvarsområden
 • assistent för direktören för juridiska ärenden
 • sekreterartjänster för juridiska enheten
 • sekreterartjänster för rådgivningsenheten för offentlig upphandling
Jaana Viemerö

Jaana Viemerö

Sakkunnig
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2303, +358 50 359 2023
Ansvarsområden
 • omsorger om utvecklingsstörda
 • tjänster för personer med funktionsnedsättning
 • behörighet och utbildningsstrukturer inom social- och hälsovården
 • internationellt samarbete inom socialvården
Jari Vaine

Jari Vaine

Sakkunnig, finansiering
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2018, +358 50 562 7687
Ansvarsområden
 • finansmarknaden och reglering
 • skuldfinansiering och alternativa finansieringsmodeller
 • placeringsverksamhet
 • derivat
 • betalningsförmedling och likviditet
 • samarbete mellan finansiella institut
Juha Perovuo

Juha Perovuo

Sakkunnig
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2066, +358 40 541 3846
Ansvarsområden
 • uppgifter i Kommunförbundets sekretariat som stöder det regionala och kommunala samarbetsforumet för informationsförvaltning inom social- och hälsovården (AKUSTI)