Saija Haapalehto

Saija Haapalehto

Jurist
Tilläggsinformation

Työvapaalla 6.9. - 31.12.2021 | Tjänstledig 6.9. - 31.12.2021.

Juridiska enheten, Hallintolakimiehet
+358 9 771 2308, +358 50 567 0862
Saija.Haapalehto@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • kommunallagen
  • beslutsfattande och ändringssökande
  • offentlighet och dataskydd
  • grå ekonomi och bekämpning av korruption
  • specialfrågor kring dataskydd
  • grå ekonomi och bekämpning av korruptin