Sari Raassina

Sari Raassina

Direktör, enheten för social- och hälsovård
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2808, +358 50 523 2808
Sari.Raassina@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • specialiserad sjukvård och jour
  • kvalitetsfrågor och läkemedel
  • EU-frågor inom hälso- och sjukvården