Servicepost

Servicepost
kommunalekonomi

Kontaktinformation
E-post
kommunalekonomi@kommunforbundet.fi
Ansvarsområden

 
Vi betjänar kommunernas och samkommunernas personal och förtroendevalda i frågor som gäller framför allt kommunal ekonomi. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.