Servicepost

Servicepost
markanvändning och byggande

Kontaktinformation
E-post
mara@kommunforbundet.fi
Ansvarsområden

 
Vi betjänar kommunalt anställda och förtroendevalda i frågor som gäller markanvändning, boende och byggande.
  
Vi rekommenderar att ni i första hand anlitar vår e-postservice.