Sirkka-Liisa Piipponen

Sirkka-Liisa Piipponen

Specialsakkunnig
Strategienheten, Strategiatiimi: strategia, kehitys ja TKI
+358 9 771 2741, +358 50 448 3366
Sirkka-Liisa.Piipponen@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • bedömningen av kommuninvånarnas delaktighet
  • analys av kommunal demokrati