Tarja Myllärinen

Tarja
Myllärinen
direktör, social- och hälsovård

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2602
Mobiltelefon
+358 50 596 9866
E-post
Tarja.Myllarinen@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • enhetsdirektör
  • social- och hälsovårdsreformen
  • social- och hälsovårdsförvaltning
  • social- och hälsovårdens strukturer