Tarja Myllärinen

Tarja Myllärinen

Förändringsdirektör för social- och hälsovårdsreformen
Enheten för välfärd och bildning
+358 9 771 2602, +358 50 596 9866
Tarja.Myllarinen@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • social-och hälsovårdsreformen
  • social- och hälsovårdsförvaltningen