Tarja Tenkula

Tarja Tenkula

Sakkunnig
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2123, +358 400 623 531
Tarja.Tenkula@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • främjande av hälsa, välfärd och delaktighet
  • förebyggande social- och hälsovårdstjänster