Kommunförbundets Brysselkontor 30 år

Kommunförbundet har bedrivit aktiv intressebevakning på EU-nivå redan under en längre tid. År 2022 uppmärksammar vi att det gått 30 år sedan förbundets Brysselkontor grundades. Kontoret fanns alltså på plats redan innan Finland anslöt sig till EU.

Ett aktivt påverkansarbete på EU-nivå är en viktig del av vår verksamhet vid Kommunförbundet och kontoret i Bryssel möjliggör ett nära samarbete inom olika nätverk och med samarbetsorganisationer. Den fysiska närvaron har visat sig vara en av grundstenarna för att kunna utföra ett effektivt intressebevakningsarbete vid rätt tidpunkt.

Brysselkontorets jubileum kommer att synas under året i samband med evenemang och i olika kanaler. Till firandet hör bland annat en evenemangsserie som består av seminarier både online och på plats i Bryssel. Evenemangen är temainriktade diskussionstillfällen med inbjudna experter från såväl Kommunförbundet, EU-institutionerna som viktiga samarbetsorganisationer. Under tillfällena diskuteras högaktuella EU-relaterade ämnen som är relevanta ur kommunernas synvinkel.

Det första temaevenemanget ordnas i slutet av februari i form av ett webbinarium med temat Den europeiska gröna given. Under evenemanget får vi ta del av talturer och en paneldiskussion med inbjudna sakkunniga inom ämnet, där även åhörarna har möjlighet att ställa frågor. Årets andra temaevenemang ordnas i månadsskiftet mars-april, med temat demokrati och jämlikhet. Det tredje temaevenemanget hålls i juni kring temat EU:s digitala framtid.

Årets sista temaevenemang ordnas i samband med veckan European Week of Regions and Cities i oktober. På schemat står en mångsidig diskussion kring temat EU-påverkansarbete och intressebevakning i praktiken.

Jubileumsåret kulminerar i en festmottagning i slutet av november. I samband med mottagningen utges även en jubileumsskrift, där ett flertal sakkunniga inom EU-intressebevakning delar med sig av tankar kring EU-samarbetets framtid.

Program med anknytning till jubileumsåret kommer även ordnas i Finland, bland annat i samband med Kommunmarknaden i september. Därtill får jubileumsåret synlighet i kontorets kommunikation, så som sociala medier och Kommunförbundets internationella nyhetsbrev.

Hoppas att vi ses i 30-årsfirandets tecken!

Jubileumsårets evenemang

Februari   Temaevenemang 1: Den europeiska gröna given (online)
April   Temaevenemang 2: Demokrati
Juni   Temaevenemang 3: Den digitala framtiden
September   Kommunmarknaden: Brysselkontoret 30 år
Oktober   Temaevenemang 4: EU-påverkansarbete
November   Festmottagning i Bryssel

Ilari Havukainen

Ilari Havukainen

Direktör för Brysselkontoret
Enheten för kundrelationer, nätverk och internationella ärenden, Internationella teamet
Ansvarsområden
  • EU-intressebevakning
  • påverkan i Bryssel