2017-2018

USO - Nya generationens organisationer

uso

 

USO - Nya generationens organisationer är en gemensam utvecklingsverksamhet i form av ett nätverksprojekt för deltagande kommuner, Kommunförbundets koncern och intressentgrupper. USO verkar som en plattform för utveckling genom erfarenhetsutbyte mellan kommunerna och erbjuder dem erfarenhetsbaserad kunskap och forskningsrön samt konsultstöd som i första hand riktar sig till kommunernas politiska och professionella ledning. Arbetet under USO-nätverkets fjärde verksamhetsperiod, dvs. åren 2017–2018, fokuserar på en klarläggning av verksamheten i framtidens kommun, förändringsledning och en utveckling av det strategiska ledarskapet samt nätverks- och koncernledningen i kommunerna.

Projektets mål:

  1. Att stödja kommunkoncernernas strategiska ledarskap och identifieringen av framtida möjligheter och risker
  2. Att konkretisera verksamheten i framtidens kommun och hanteringen av nätverksledning och partnerskap
  3. Att stödja förändringsledning samt de nya fullmäktigeledamöternas och andra förtroendevaldas färdigheter

K2021

 

I USO-nätverkets verksamhet ingår:

  • Gemensamma temaseminarier och kollegiala seminarier (4 gånger årligen)
  • En kommunspecifik utvecklingsplan och utvecklingsworkshoppar (3 gånger årligen)
  • Material som stöder de nya fullmäktigenas verksamhet
  • Aktualitetsöversikter och material som stöder förändringsledningen och genomförandet av förändringar
  • Riksomfattande och regionala förändringskliniker

 

Kommunerna inom USO4:

Björneborg, Forssa, Fredrikshamn, Heinola, Juva, Jyväskylä, Karleby, Kemijärvi, Kervo, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Lovisa, Nivala, Nurmijärvi, Pöytyä, Rautavaara, Riihimäki, Rovaniemi, Salo, S:t Michel, Torneå, Träskända, Tusby, Uleåborg, Utajärvi, Vanda, Varkaus, Viitasaari

uso kunnat

 

Närmare upplysningar om nätverksprojektet USO:

Kimmo Haapasalo
Projektledare, FCG Konsultering AB
kimmo.haapasalo@fcg.fi, +358 40 520 3020

Anni Antila
Ledande konsult, FCG Konsultering AB
anni.antila@fcg.fi,  050 406 3540

tags
lateral-image-left

Levande kommunstrategi

lateral-image-right
Liina Tiainen

Förnamn
Liina
Efternamn
Tiainen
projekt koordinator

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2035
Ansvarsområden
  • nya generationens organisation och ledarskap (projketet USO)
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Johtamisen tiimi