Klassificering av stads- och landsbygdsområden 

År 2014 infördes en ny klassificering av stads- och landsbygdsområden som ersätter den tredelning och klassificering av stads- och landsbygdsområden som baserar sig på kommungränserna. Den nya klassificeringen baserar sig på geografiska data som beräknats i statistiska rektanglar på 250 kvadratmeter. 

I takt med att kommunernas storlek växer på grund av kommunsammanslagningar kan det inom en och samma kommun finnas både urbana och landsbygdsaktiga områden och skillnader i  till exempel tillgängligheten också inom dessa. Användning av geografiska data som är oberoende av kommungränser gör det möjligt att mer noggrant identifiera områden av olika typer bland annat i utvecklingsarbete. 

Det finns sju kategorier i den nya klassificeringen av stads- och landsbygdsområden. Stadsområdena har klassificerats i inre och yttre stadsområden och städernas kransområden. Landsbygden har klassificerats i lokala centrum på landsbygden, stadsnära landsbygd, kärnlandsbygd och glesbygd.

Taina Väre

Taina Väre

Sakkunnig, utveckling av landsbygden
Enheten för livskraft och ekonomi, Regioner och näringar
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Ansvarsområden
  • Utveckling av landsbygden
  • Ärenden som gäller små kommuner